Arama sonuçları: 8 sonuç bulundu.

Said Nursî Hazretleri'nin Mübarekler Heyeti adını verdiği talebeleri kimlerdir? İsim olarak liste yapılabiliyor mu?
Lem'alar, 12. Reca'da "Baktım ki, Kuleönlü Mustafa namında bir genç, benden ilmihâle ait, abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş." cümlesinde bahsedilen Kule önülü Mustafa kimdir? Hafız Mustafa mı?
Üstad Bediüzzaman'ın talebelerine, "Hüsrev'i dinleyekseniz" dediğine dair rivayetler hakkında ne dersiniz? 12. Reca'daki Kuleönülü Mustafa dan bahseder misiniz? Yerine Kuleönülü Mustafa'yı mı bırakmak istiyor?
Küçük Ali abi kimdir ve büyük Ali adı altında geçen aynı kişi midir?
Gül ve Nur Fabrikaları ne anlama gelmektedir? Heyetlerinin üyeleri kimlerdir?
Üstadımızın Risale-i Nurda, Hüsrev'in sisteminde veya Hafız Alinin sisteminde vs. gibi ifadelerinden maksat nedir. Bunları nasıl anlamamız lazım?
Üstadın Risale-i Nurda bahsettiği gül fabrikası sahipleri, nur fabrikası sahipleri, risale-i nur erkanları kimlerdir?Emirdağ Lahikasında vasiyetinde 12 kahraman kardeşlerim diye bahsetmiş olduğu kişiler kimlerdir?
Üstad'ın bir kız veya erkek çocuğa isim verip vermediğini merak ediyorum.