Arama sonuçları: 75 sonuç bulundu.

Risale-i Nur'u yazmanın önemi nedir? Ve neden osmanlıca?
Risale-i Nur'a hizmetkar olmak için ne gerekiyor?
Risale-i nurun şahsı maneviyesi ne demektir?
Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine dahil olmanın ne gibi kazançları vardır?
Şahs-ı manevi ne demektir? Üstad Bediüzzaman, risalelerinde şahs-ı manevden gelen büyük kazançlardan bahsetmiştir. Diğer cemaatlerde de bu gibi bir kazanaç söz konusu mu? Söz konusuysa neden Üstad gibi bahsetmiyorlar?
Nerede olursak olalım, evimizde, yurt dışında veya askerde ya da şarkta yazı vesilesi ile şahsı maneviye dahil olabilir miyiz?
Sinek öldürmek günah mıdır?
Şirket-i manevi düsturu diğer cemaatler içinde var mı, başka cemaatlerde de her şahsın yaptığı sevaptan diğerleride istifade edebiliyor mu?
Tefekkür ve riyazet nedir ve nasıl yapılır? İmana etkisi nedir?
Bilindiği gibi evlenmek Peygamberimizin bir sünnetidir. Said Nursi Hazretleri, sünnet-i seniyyeye çok bağlı bir İslam alimi olduğu ve insanları sünneti yaşamaya, eserlerinde çokça teşvik ettiği bilindiği halde neden evlenmemiştir.