Arama sonuçları: 476 sonuç bulundu.

"Ve keza nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa, marifet-i İlahiyedir." (Mesnevi-i Nuriye)  Burada geçen "günahı sevaba kalbeder" kısmını  izah eder misiniz?
"Ameller niyetlere göredir" hadisini nasıl anlamalıyız? İfadenin ölçüsü sınırı kastı nedir?
Kaza namazına nasıl niyet etmeliyim?
Mesnevi-i Nuriyede geçen nazar, niyet, mana-yı ismi ve mana-yı harfi kavramlarını izah eder misiniz?
Hangi oruca nasıl niyet etmeliyiz?
Ben Hanefiyim imsak vaktinden sonra birşey yemiyorum. Niyetimi imsaktan sonrada yapıyorum. Böyle tutulan ramazan orucu caiz midir, sahih midir?
Şafii mezhebinde sözlü olarak oruca niyet farz mıdır? Sadece kalben oruca niyet (kastetmiş) etmiş olsam orucum kabul olur mu, kelimelerle bunu ifade etmek farz mıdır?
"Niyet tevazuyu ifsad eder." İfadesini açıklar mısınız?
Risale-i Nur'da, "(Bahar mevsiminde) bütün ağaçları ve otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını da ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icad ediyor." deniliyor. Buradaki ayniyet ve misliyet kavramlarından ne anlamalıyız? "
Batı medeniyetiyle islam medeniyetinin farklarını izah eder misiniz?