Arama sonuçları: 4 sonuç bulundu.

BİRİNCİ MEDAR: Dikkat edilse, şu kâinatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasdî vardır. Her cihette reşehat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kasd görünür. Hattâ herşeyde bir nur-u kasd, her şe'nde bir ziya-yı irade, her harekette bir lem'a-i ihtiyar, her terkibde bir şu'le-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebediye olmazsa, şu esaslı nizam, bir suret-i za...
İnsanın Allah'ın varlığına ve birliğine delaletini kısaca izah eder misiniz?
Kur’anın belağatinin mucize oluşunu bir örnekle anlatabilir misiniz?
Nizam ile intizam arasında bir fark var mıdır?