Soru

İnsan Üzerindeki Tevhid

İnsanın Allah'ın varlığına ve birliğine delaletini kısaca izah eder misiniz?

Tarih: 22.03.2014 12:23:02
Okunma: 5131

Cevap

İNSAN ÜZERİNDE GÖRÜNEN TEVHİD DELİLLERİ

Yeryüzünün halifesi olan insan, hem maddi hem manevi olarak harika bir şekilde yaratılmıştır. Manevi yönüyle çok geniş kabiliyetleri bulunduğu gibi maddi vücudunda da harika bir işleyiş ve düzgünlük vardır. İnsanın bu iki yönünde tevhide birçok deliller bulunur.

            Bu delillerden bazıları şöyledir:

1.Yaratılışındaki Mükemmellik

             İnsan vücudundaki organlar ve sistemlerin mükemmel oluşumu ve işleyişi inceleyecek olursak kusursuz olduğu görülür.

            Mesela bütün organlar bir tek hücreden oluşur. Bu tek hücreden mükemmel bir insanın, gözü, kulağı, kalbi, midesi ve daha bunlar gibi birçok harika azaları yaratılmaktadır. Bu organların şekillenmesine baktığımızda bir gaye, bir irade, bir ilimle meydana geldiklerini gözlemlemekteyiz. Şuursuz ve cansız olan bir damla sudan mükemmel azaları olan, düşünebilen, konuşabilen bir insanın meydana gelmesi büyük bir mucizedir. Basit bir iğne bile kendi kendine olması mümkün değilken insan gibi böyle mükemmel bir varlığın kendi kendine olması mümkün müdür?           

2. İnsan Vücudundaki Düzgünlük Ve Ölçülülük

             İnsan vücudunda bütün organların adeta bir fabrikanın çarkları gibi birbirleriyle mükemmel bir ahenk ve uyum içerisinde çalıştıklarını görüyoruz.

            Mesela, kollar, ayaklar, mide ve kalp gibi bütün cihazlar insanın hayatta kalması için çalışıyorlar. Hâlbuki bu organlarda akıl ve şuur yoktur. Öyle ise İnsan vücudundaki bu nizam ve intizam akıl ve şuur sahibi birisi tarafından verilmiştir. Dolayısıyla bir insanı yaratan zat kimse bütün insanları da yaratan O’dur. O’da sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi olan Allah’tır.

            Hem insanın her bir organı münasip ve ölçülü bir şekilde yaratılmıştır. Tırnakların uzadığı gibi dişler de uzasa idi ne olurdu? Hem ayakların biri diğerinden uzun olsaydı dengeli bir şekilde yürüyebilir miydi acaba?

İşte, göz, kulak, el ve kaşlar gibi bir kısım organları orantılı ve simetrik bir uyum içerisinde yaratan, ilim ve hikmet sahibi olan Allah’tır. 

3.İnsanın Kâinatın Bir Modeli Olması

            Kâinatı bir ağaç olarak düşünürsek insan da o ağacın en mükemmel meyvesidir. Nasıl ki meyve, ağacın küçük bir modeli ve fihristidir. Bir ağacın bütün özellikleri meyvede bulunduğu gibi, kâinattaki bütün özellikler de insanda bulunur.

            Mesela kâinatta bulunan elementler çok küçük ölçülerle insanda da vardır. Hem insandaki damarlar, nehirlere bir numunedir. Kâinatta şeytanlar var olduğu gibi, insanda da kötülüğü emreden nefis vardır. İyiliğin sembolü meleklere insandaki vicdan bir örnektir. Daha bunlar gibi birçok misal gösterilebilir.

İşte nasıl ki, meyvede ağacın bütün özellikleri vardır. Meyveyi yaratamayan, ağacı da yaratamaz. Başka bir deyişle ağacı yaratan kim ise meyveyi de yaratan da O’dur.

Aynen öyle de insanı yaratamayan, kâinatı da yaratamaz. Çünkü insan kâinatın küçük bir modelidir. Kâinatta var olan her şeyi küçük ölçülerle insana koyan zatın bütün her şeye gücü yeten zat olması lazımdır. İnsanın vücudu için elementler ile bunların bulunduğu toprak, hava, su, güneş gibi unsurlar lazımdır. Bu unsurlar için içinde bulunduğu güneş sistemi, güneş sistemi için Samanyolu galaksisi ve Samanyolu galaksisi için de içinde bulunduğu kâinat lazımdır. Dolayısıyla kâinatı yaratan kim ise, insanı da yaratan o Zat’tır. O’da Allah’tır.

4. İnsandaki Ebedi Yaşama İsteği

            İnsanın kalbinde ebedi yaşama arzusu vardır. Bu istek insanın değişmeyen en büyük isteğidir. Kişinin bu isteğinin yerine getirecek olan Zat, ancak ölümden sonraki âleme hükmedebilecek bir Zat olmalıdır. O’da hayatı ve ölümü veren ve ölümünden sonra insanı diriltmeye Kadir olan Allah’tır.

            Kuran-ı Kerimde:“ Şüphesiz ki O, ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”[1] Buyrulmaktadır.

5. İnsanın Azalarında Birlik

            İnsanların el,  ayak, göz,  kulak, ağız ve burun gibi temel azaları veya organları birdir. Her insanda aynı organların bulunması, bir birliği gösterir. İnsana bu azaları veren kim ise, bütün insanlara da aynı azaları veren O’dur. Çünkü bu azaların benzerleri diğer bütün insanlarda da mevcuttur. Dolayısıyla bir insanı yaratan kim ise bütün insanları yaratan O’dur. Bütün insanlara azalarda birlik mührünü vuran Cenab-ı Hak’tır.

6.İnsanların Simalarındaki Farklılık

            Bütün insanların yüzleri, sesleri, parmak izleri gibi birçok özellikleri birbirine tamamen benzemez. Birbirine karışmaması için ayırt edici bazı farklar konulmuştur. Bu da bir insanın yaratıcısı kim ise diğer insanların da yaratıcısı O olduğunu gösterir. Çünkü diğerlerini bilmeyen o farklılıkları koyamaz. Küçücük yüzde ona mahsus bir yapı veremez. Elbette o küçücük yüze diğer bütün yüzlerden farklı bir şekil veren zat diğer bütün yüzleri bilen tek bir zattır. O da nihayetsiz ilim sahibi olan Allah’tır.

Sonuç olarak insan üzerinde yukarda bahsedilen deliller gibi, Allah’ın varlığına ve birliğine ait birçok delil ve işaretler vardır. Bizlere düşen, kendimize bu gözle bakarak üzerimizde gözüken birlik mühürlerini görmek ve göstermektir.

 [1] Rum, 50


Yorum Yap

Yorumlar