Soru

Kot Pantolon ve Kot Etek Giymek

Kot etek, kot pantolon vb. elbise giymek caiz midir?

Tarih: 21.08.2020 14:51:04
Okunma: 3545

Cevap

Hz. Peygamber’in sünnetinde de örtünmenin dinî ve ahlâkî cephesi sürekli vurgulanmış, giyim ve kuşamda sadelik, tabiilik ve temizlik tavsiye edilmiş, elbisenin vücudun hatlarını belli etmemesi ve içini göstermemesi üzerinde durulmuş, cinsler arası farklılık ve diğer din mensuplarına benzememe ilke olarak benimsenmiş, erkek ve kadının örtünme sınırlarıyla ilgili olarak da fıkıh doktrinindeki görüşlere kaynaklık yapacak birtakım ölçü ve  açıklamalar yer almıştır.

İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı

İslâm her alanda olduğu gibi giyim kuşamda da itidal esasını getirmiş, Kur’an’da sıklıkla ölçülü hareket etmek, aşırılığa, lüks ve gösterişe kaçmamak tavsiye edilmiş, Hz. Peygamber de hayatı boyunca daima şık, temiz, sade ve güzel giyinmiş ve bunda da her zaman için itidali korumuştur. İslâm’ın giyim ve kuşama kural olarak müdahale etmediğini, bu konuda kişilerin zevk ve tercihlerine önem verdiğini, sadece zorunlu ve gerekli gördüğü müdahaleleri yapmakla yetindiği bilinmektedir. Bunun için de, dinin giyinme ile ilgili kısıtlamaları sınırlı sayıda kalmıştır. İşte bu kısıtlamalardan biri de ipeğin kullanımında erkekler için bazı yasakların getirilmiş olmasıdır. (Diyanet İslam İlmihali, C.2, s.72-73)

1.Elbisenin özelliğinden ve taşıdığı manadan kaynaklanan hususiyet:

1- Kâfirlerin özel elbiseleri: Müslim ve Nesai'nin, İbn Amr'dan rivayet ettiğine göre: Bir gün Peygamber İbn Amr'ın üzerinde usfur ile boyalı iki elbise görmüş ve bu elbisenin kâfirlerin elbisesi olduğunu bildirerek giyilmemesini, hatta yakılmasını emretmiştir. Buradaki nehyin tahrim (haram) olduğunu söyleyenler olduğu gibi tenzih (kusurdan uzak tutmak) içindir diyenler de olmuştur.

2- Kibir için giyilen elbise: Peygamberimiz (sav) kibir elbisesinin giyilmesini de yasaklamıştır.

3-  Erkek için ipek elbise: Birçok hadiste ipek elbisenin erkekler için haram olduğu ifade edilmiştir.

4-  Erkeklerin kadın elbisesi, kadınların da erkek elbisesi giymesi caiz değildir.

  İslami açıdan yasak olan kıyafetler de vardır. Bunlar da şöyle sıralanabilir:

a) Kibir ve şöhret elbisesi, İpek elbise (Erkekler için), Erkeklerin kadın, kadınların erkek elbisesi giymesi.

b) Kâfirler için şiar (işaret, sembol) olan elbise.

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere herhangi bir kumaş çeşidi için haramdır ifadesini kullanmak doğru olmayabilir. O kumaşı haram veya helal yapan husus kullanılış şeklidir. Eğer bir kıyafette kafirlere benzemek gayesi varsa bu da bir Müslüman için doğru olmaz.

 

Detaylı açıklama için lütfen bakınız:

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/insanlarin-islamiyete-gore-giyinmeleri

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nurda-giyim


Yorum Yap

Yorumlar