Soru

İnsanın Yaratılış Amacı

Allah bizi kulluk etmemiz için yarattı. Melekler zaten ona en güzel şekilde kulluk ediyor. Neden günah işlemeye meyilli olan insanlar yaratıldı?

Tarih: 17.04.2015 18:58:03
Okunma: 9747

Cevap

Meleklerin günah işlemeye kabiliyetleri yoktur. Bundan dolayı makamları sabittir. Yükselme veya alçalma söz konusu değildir. İnsanların ise hem şerre hem hayra kabiliyetleri vardır. Bundan dolayı kendine verilen değişik kabiliyet ve istidatlarını imtihan ile ortaya çıkar. Yücelerini en yücesine çıkabildiği gibi aşağıların en aşağısına da düşebilir. Allah bu şekilde olan kullarını yaratıp denemek istemiştir. 

Bununla birlikte insan, Allah'ın isim ve sıfatlarına en geniş ve cami bir ayna olarak yaratılmıştır.

Bu noktada üstad Bediüzzaman hazretleri şöyle demiştir:

"Hikmeti tavzîftir(vazifelendirmektir). Öyle bir vazîfe ile me’mur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyât-ı ma‘neviye-i beşeriyenin(insanların manevi ilerlemelerinin) ve bütün isti‘dâdât-ı beşeriyenin(insanların kabiliyetlerinin) inkişâf ve inbisâtları(gelişmeleri ve ortaya çıkması); ve mâhiyet-i insaniyenin bütün esmâ-yı İlâhiyeye bir âyîne-i câmia(toplayıcı ayna) olması, o vazîfenin netâicindendir(sonuçlarındandır). Eğer Haz­ret-i Âdem (as) cennette kalsa idi, melek gibi makamı sâbit kalırdı. İsti‘dâdât-ı beşeriye inkişâf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sâhibi olan melâikeler çoktur. O tarz ubûdiyet için insana ihtiyaç yok." (12. Mektub)


Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/insanin-yaratilis-gayesi

/soru-cevap/kainat-nicin-yaratildi

/soru-cevap/farkli-istidatta-yaratilis

/soru-cevap/insanin-ahsen-i-takvim-uzere-yaratilmasinin-anlami


Yorum Yap

Yorumlar

''Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, «Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım» sözü yerini buldu.'' (Hud 118,119) ''Hanginizin daha iyi amel edecegini denemek ve sınamak için ölümü ve hayatı yaratmiştır.'' (Mülk 2)
Gönderen: YUSUF TOPRAK
Tarih: 2.06.2015 16:30:51
Cvbnz için çok tşkkr edrm gerçekten tatmin edici cevaplar veriyorsunuz
Gönderen: ZEYNEP FDNY
Tarih: 10.06.2015 13:40:37