Soru

Tarihselcilik ve Çok Evlilik

Tarihselci bir arkadaşın bir iddiası var buna ne cevap verilebilir? Yazı şu şekilde:

Mesela çok evlilik, o dönemde çok evliliğin yasaklanması imkansız. Kabile bir toplumda 7. yüzyılın aile anlayışı varken böyle bir şey yapmak böyle bir devrim imkansız. Ama Kuran buna rağmen belirli bir ölçü getiriyor 4 kadın ile sınırlıyor ve tek evliliği de bolca övüyor. Şimdi sosyoloji değişti. Çok evlilik kanunlarda yasaklandı. Kuranda öğüt olarak tek evlilik tonlarca ayette övülmüş. Sen burada neyle hüküm veeiceksin. Yine Kuranla hüküm vereceksin. Ayette 1 tane olgu(4 kadın ile evlenin) ve ayette bu olguyla verilen bir mesaj vardır. 250 kadınla evlenen ve kadın haklarının olmadığı bir yerde 4 kadın ile sınırlayıp tek eşliliği övmek. Kısacası kadın haklarını yükseltmek. Sen kadın haklarını yükselterek hüküm vereceksin Kuranla ve hadisle.

Tarih: 3.09.2021 23:49:58
Okunma: 763

Cevap

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; itikadi meselelerde sadece akıl yürüterek hüküm vermek büyük bir handikaptır. Düz mantık dediğimiz “şu şöyleyse bu da böyle olur.” Şeklindeki ifadeler hiçbir delile dayanmadığından ilmi olarak bir kıymet ifade etmezler. Bu tarz izahlar özellikle dini bilgisi yeterli olmayanları şüpheye sevketmektedir. Halbuki bir delile dayanmayan iddaların ilmi bir değeri yoktur. Bu iddalar haşa sanki Cenab-ı Hakk geleceği bilmiyormuş gibi neticeleri de beraberinde getirir ki bu İslam akaidine yani İslam inancına tamamen zıttır.

Cahiliye kültüründe olan ve onlar için çok büyük önem taşıyan nice adetleri vardı ki Kur’an onları kökünden söküp atmıştır. Mesela insanlar arasındaki sınıfsal farklılıklar, putlara tapmak, ırkıçılık gibi -bunları çoğalmak mümkün- onlarca çok önemsenen adetler vardı ki Kur’an bunları dirilmeyecek tarzda ortadan kaldırmıştır. Çok evliliği kaldırmak mümkün değildi demek sadece basit ve ilimden uzak, kendi indi görüşüne göre bir hüküm çıkarmaktır.

Tek kadınla evliliğe dair tonlarca ayet ifadesi ise tam bir safsatadır. Buna dair çok değil iki ayet zikredebilir mi? Hayır. Maalesef bu zihniyete sahip olanlar kendi görüşlerini doğru çıkarmak için Allah’ın Kitabına dahi iftira atabilmektedirler. Cenab-ı Hakk şerlerinden muhafaza etsin inşallah.

İslam dini çok olan evlilik sayısını dört ile sınırlandırmıştır. Bu doğrudur. Adalet sağlanmayacaksa tek evliliğe de teşvik edilmiştir. Ancak sorunun devamında ifade edilen, "bunun hükmü geçmişte kaldı, bugün beşeri kanunlarda tek evlilik var, öyleyse dinde de bu zorunludur, buna göre hüküm vermek gerekir." demek veya islami diğer hükümler geçmişte kalmıştır tarzındaki mesnetsiz, dayanaksız ve hiçbir delile daynmayan iddalar, islam dinini anlamamak ve bilmemek demektir. Veya Allah'ın kanunlarına ve hükümlerine bilerek saldırmak demektir. Çünkü bu Allah'ın kanunlarını ve emirlerini beğenmemek, kendi kafasına göre yorumlamak ve dini hakikatleri örtmek, sabote etmek ve inkar etmek demektir.

İslâm dini tek evliliği teşvik etmekle birlikte prensip olarak çok evliliği yasaklamamıştır. Ancak zorlaştırıcı birtakım kayıt ve şartlardan başka ona bir üst sınır getirmiş ve en çok dört kadınla evlenmeye izin vermiştir. Konu ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlara haksızlık yapmaktan korkarsanız hoşunuza giden kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan endişe ederseniz bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz câriyelerle yetinmelisiniz. Doğruluktan sapmamanız için en uygun olan yol budur”[1] denilmektedir.

Konu açısından önmeli olan şu değerlendirmeyi de bilmek  gerekir: “Mısır’daki Mecmau’l-buhûsi’l-İslâmiyye, 1965 yılında Kahire’de yaptığı ikinci kongresinde çok evlilik konusunu tartışmış ve aralarında Abdülhalîm Mahmûd, Muhammed Ahmed Ferec es-Senhûrî, Muhammed Ebû Zehre, Muhammed Fâzıl b. Âşûr, Muhammed Ali es-Sâyis ve Ali el-Hafîf gibi meşhur İslâm âlimlerinin de bulunduğu yirmi altı kişilik bir heyet, ittifakla, çok evlilik uygulamasının Kur’ân-ı Kerîm’in açık naslarıyla ve bu naslarda belirtilen kayıtlar çerçevesinde mubah olduğu sonucuna varmıştır.[2]

Kadına islamiyetin verdiği değeri hiçbir sistem vermemiştir. Allah’ın verdiği değeri beğenmeyenlerin hali de ortadadır. Allah ve Allah’ın Resûlü (asm) kadının olması gereken yeri ve değerini açıkça bildirmişlerdir.

Bunun için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

https://risale.online/soru-cevap/cennet-nimetleri

 Ayrıca çok evlilik ile ilgili aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

https://risale.online/soru-cevap/cok-evlilik

 

[1] Nisâ 4/3.

[2] Kevser Kâmil Ali-Salim Öğüt, “Çok Evlilik”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: 1993), 8/367.


Yorum Yap

Yorumlar