Soru

Allah'ın Kün (Ol!) Emri ve Kâinatın 6 Günde Yaratılması Meselesi

Kur'ân'da kainatın 6 günde yaratılması âyetini "kün feyekün (ol der oluverir)" âyetiyle beraber nasıl anlamalıyız?

Tarih: 22.02.2024 17:12:14
Okunma: 118

Cevap

''Kün (ol!) emri'' Rabbimizin her türlü kayıt ve sınırdan, mekân ve zamandan münezzeh olup sonsuz isim ve sıfatlara sahip olduğunu, sayısız varlıkları aynı anda sonsuz bir kolaylıkta yaratmasını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Mesela biz insanlar; bir iş yapacağımız zaman iş başı yapmadan ve eşyaya temas etmeden onu yapamıyoruz. Çünkü bizler mahlûk (yaratılmış) cinsinden olduğumuz için zaman ve mekân ile sınırlıyız. Yapacağımız şeylerin durumuna göre bazıları kolay bazıları zor geliyor. Bizim için kolaylık ve zorluk mertebeleri vardır.  Cenabı Hakk'ın varlıklar ile alakası ise yaratıcılık cihetiyledir. Yani Allah varlıkları yaratandır. Zaman ve mekân O'nu kayıt altına alamaz. Kudreti zatî olduğu için zorluk yoktur. Mesela çiçeği daha kolay yapar da baharı yaparken biraz zorlanır, cenneti yaratırken daha da zor olur diye mertebeler yoktur (Haşa!). Yani kudretine nisbetle her şey aynı kolaylıktadır. Bütün varlıklar O'nun emirlerine karşı tam bir itaatla boyun eğer. Varlıklara temas etmeden sadece bir emirle var eder veya yok eder. Bizim gibi eşyaya dokunması ve işe başlaması gibi bir durum olmaz. 

Dolayısıyla; kâinatın altı günde yaratılması Allah'ın gücünün yahut emrinin sınırlı olmasından; işin zorluğu/çokluğu sebebiyle yavaş meydana gelmesinden değildir. Cenab-ı Hak kâinatın altı günde yaratılmasını irade etmiş, O (c.c.) öyle irade ettiği için kudreti de öyle taalluk etmiştir. Bunun bir çok hikmeti ve maslahatı vardır. 

Kâinatın altı günde yaratılması için bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/alti-gunde-yaratma

"Ol der ve oluverir" ayeti için bakınız; 

https://risale.online/soru-cevap/kun-fe-yekun


Yorum Yap

Yorumlar