Soru

Hint Kınası

Hint kınası caiz mi? Caiz ise hangi renkleri caizdir ve yaş farkeder mi? 

Tarih: 6.11.2020 09:55:46
Okunma: 22370

Cevap

Hint kınasını iki ayrı bölümde değerlendrimek gerekmektedir:

  1. Kına olarak; eğer Hint kınası kına olarak kullanılacaksa, yani ele ve saça sürülecekse kınanın içeriğinde abdeste ve gusle mani bir katkı maddesi yoksa caizdir. Nitekim Hz. Aişe validemizden gelen şu rivayet kınaya cevaz vermektedir; “Kerime Binti Hamam (r.a)'den rivayet edildiğine göre bir ka­dın, Hz. Aişe (r.a)'ye gelip, kına yakmanın hükmünü sordu. Hz. Aişe: "Bunda bir mahzur yok, ama ben hoşlanmıyorum. Çünkü habîbim Resûllah (s.a) onun kokusunu sevmezdi." dedi. Ebû Davûd der ki: Hz. Aişe saçın kınasını kasdediyor. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/235.)
  2. Dövme olarak; eğer Hint kınası dövme şeklinde uygulanacaksa bu caiz değildir. Hem vücud derisinin fıtri şeklini değiştirmektir. Hem de el ve yüz gibi dışarıda görünecek bir yere yapılması yabancı erkeklerin dikkatini çekeceğinden caiz değildir. Dövmenin yasaklanması ile ilgili bir Hadis-i Şerif şöyledir; “Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöle buyurdular:"İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin!" [Buhârî, Libas 86, Tıbb 36; Müslim, Libas 119)

Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvası da şöyledir:

Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak, Hz. Peygamberin teşvik ettiği hususlardandır (Buhârî, Enbiyâ, 50; Müslim, Libâs, 80). Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir (Mubârekfûrî, Tuhfetü’l-Ahfezî, V, 433-441).
Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke’nin fethi günü, Hz. Ebû Bekr’in yaşlı babası Ebû Kuhâfe’nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız.” (Ebû Dâvud, Tereccül, 18)
Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabii hâline dönüşmüş olacaktır. Nitekim Sa’d b. Ebî Vakkas, Ukbe b. Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr gibi sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir (Şevkânî, Neylü’l-evtâr, I, 367, 373).
Kadınlar için ise bir sınırlama yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir.
Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 288).

 


Yorum Yap

Yorumlar