Soru

Levh-i Mahfuz İle Levh-i Mahv u İspatın Farkı

Youtube da bir video da Allah'ın iki defteri var olduğu anlatılıyordu.  Biri sebeplere bağlı değişen defteri,  diğeri ise sabit değişmez şeylerin yazılı olduğu defteri. Bu bilgi doğru mudur?

Tarih: 13.03.2024 16:12:13
Okunma: 261

Cevap

Bahsettiğiniz defterlerden birisi Levh-i mahfuz'dur. Levh-i mahfuz her şeyin nihayet kararının yazıldığı levhadır. Yani bütün ihtimal veya olasılıkların sonucunda vuku bulacak olan netice levhi mahfuza yazılıdır.

Birde levh-i mahv ve ispat vardır ki bir şey için bütün ihtimallerin yazılı olduğu levhadır. Bir şeyin (bunu insan olarak kabul edecek olursak) başından geçebilecek olumlu veya olumsuz bütün olasılıkların yazıldığı levha, levh-i mahv ve ispattır.  Adeta Allah'ın yazar bozar tahtası hükmündedir. Yani ölüm-hayat, vücud-yokluk gibi sürekli değişkenlik gösteren durumların olduğu levhadır. 

Üstad Hazretleri bunu şöyle anlatır:

“Levh-i mahv ü isbat” ise, sâbit ve dâim olan Levh-i Mahfûz-u A‘zam’ın dâire-i mümkinâtta, yani mevt ve hayata, vücûd ve fenâya dâimâ mazhar olan eşyâda mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakîkat-i zaman odur.[1]

Örneğin bizim verdiğimiz sadaka, yapacağımız iyilikler veya yaptığımız dualar levh-i mahv ve ispattaki kaderi değiştirir. Daha doğrusu oradaki diğer ihtimaller içerisinde bu yapılanların yazılı olduğu ihtimalin kalıp diğerlerinin silinmesine vesile olur ve ona terettüp eden netice kalır. O da levh-i mahfuz’da yazılı olan kısım olur. Zira Cenab-ı Hakk bizim o sadakayı vereceğimizi, o iyiliği yapacağımızı veya o duayı yapacağımızı biliyor. Levh-i mahv ve ispatta bunların olup olmama ihtimallerini yazmış. Yapılıp yapılmama durumuna göre birisini siler diğerini bırakır. Levh-i mahfuzda ise bunların son durumunu yani yapacaksak yapılmış şekildeki neticeyi, yapmayacak olursak yapılmamış haldeki neticeyi yazmıştır.

Demek ki levh-i mahfuzdaki kaderde herhangi bir değişiklik olmaz. Üstadın yukarıda zikredilen “sâbit ve dâim olan Levh-i Mahfûz-u A‘zam’ın” cümlesi levh-i mahfuzun sabit ve daim olduğunu yani değişmeyeceğini ortaya koyar.

Tabir-i caizse levh-i mahfuz temyiz edilmiş durumdur. Dolayısıyla orada nasıl yazılmışsa öyle olur. Yani değişme olmaz. Yanlış anlaşılmasın, biz nasıl yapacaksak öyle yazılmıştır. Yoksa nasıl yazılmışsa biz mahkûm olarak öyle yapmıyoruz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen bakınız;

/soru-cevap/lehv-i-mahfuz

/soru-cevap/kader-degisir-mi

/soru-cevap/levh-i-mahfuzda-her-seyin-yazili-olmasi

/soru-cevap/ecel-vakti


[1] Said Nursi, Sözler, s, 230


Yorum Yap

Yorumlar