Arama sonuçları: 2 sonuç bulundu.

"Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder" Sikke-i Tasdikte geçen bu cümleyi açıklar mısınız?
Risale-i Nur'un mehdiyet hakkındaki izahları nelerdir?