Soru

Giysilerin Zekatı

3 kıyafetten fazla kıyafet için zekat vermek gerekir mi?

Tarih: 7.08.2022 20:58:03
Okunma: 782

Cevap

Hayır gerekmez. Zira kâr amacıyla alınıp satılmayan şahsî eşyalar zekâta tabi değildir.

Dinimize göre bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması[1] gerekip bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisab miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

İslâm dinine göre zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsünden (nisab miktarı) maksat; altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisab miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisab miktarını koruması gerekir.[2] Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir.[3]

Kâr amacıyla alınıp satılan ticaret mallarında zekât ölçüsü ise şöyledir: 80.18 gr. altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, nisab miktarı mala sahip olmasının üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde, kırkta bir (% 2,5) oranında zekâtını vermesi gerekir. (TDV)

Zekât konusuyla alakalı detaylı malumat için ilmihal kitaplarının ilgili bölümüne bakılabilir. Ayrıca bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/zekat-hakkinda

https://risale.online/soru-cevap/zekat-6

https://risale.online/soru-cevap/zekat-8

 

[1] Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5

[2] Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74.

[3] Kâsânî, Bedâî’, II, 15.


Yorum Yap

Yorumlar