Soru

Vehhabilik Nedir?

Vehhabilik nedir? Neden hiç kimse ben vehhabiyim demiyor? Vehhabilerin belli başlı sapkın fikirleri nelerdir? Vehhabilik hakkında okunabilecek hangi kitaplar var? Bu fikirlerin yayılmasının sebebleri nelerdir?

Tarih: 3.09.2010 14:05:03
Okunma: 8168

Cevap

Vehhabiliğin Ehl-i Sünnete muhalif olduğu meşhur olması hasebiyle kimsenin bu ismi üzerine almak istememesi normaldir.

Belli başlı sapkın fikirleri mezheplerin reddedilmesi, mezar ziyaretlerinin, şefaat ve tevessülün şirk olduğu, tasavvuf ve tarikat düşmanlığı, evliyanın büyüklüğünü ve kerametleri inkardır. Mukaddes şeylere karşı aşırı hürmetin şirk olduğu iddiasıyla hürmetsizliğin teşvik edilmesi gibi maddelerdir.

Vehhabilikle ilgili Bedir Yayınları'nın çıkardığı Beraatul Eşariyyin adlı kitaba ve Ethem Ruhi Fığlalı'nın Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri adlı kitabına bakılabilir.

Vehhabi fikirlerinin yayılmasının ve tarafdar bulmasının sebeblerini Bediüzzaman Hazretleri çok güzel izah etmiştir. Bu izahlar için bakınız:


Yorum Yap

Yorumlar