Soru

Vefat Edenlerin Arkasından Dua

Ölen kişi mezarda üşür mü? Ölmüşlerimize edilen dualar onların mertebelerini artırır mı ve eğer ki günahları var ise bağışlanır mı?

Tarih: 23.02.2021 12:56:06
Okunma: 971

Cevap

Ölen kişinin bedeni üşümez. Ama eğer kabir azabı varsa o zaman ruha ait üşüme olabilir.

Müslümanların ölen kişiler için dua etmeleri, onlar için af dilemeleri, onlar adına sadaka vermeleri ve Kur'an okumaları onların günahlarını hafifletir ve onlara muhakkak ulaşır.

Hatta aşağıdaki ayet-i kerimede buna teşvik vardır ve Cenab-ı Hak ölmüş müminler için af dilemeyi müminlerin güzel bir vasfı olarak saymaktadır.

 "Onlardan (Muhâcirlerle Ensâr'dan) sonra gelenler ise derler ki: “Rabbimiz! Bize ve îmân (ciheti) ile bizi geçmiş olan kardeşlerimize mağfiret eyle! Kalblerimizde îmân edenlere karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Şübhesiz ki sen, Raûf (çok şefkat eden)sin, Rahîm (çok merhamet eden)sin!”(Haşr,10)

Ayrıca hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz de bunu teşvik ve emir buyurmuşlardır.

"Allah Resulu (s.a) ölüyü defnetme işinden sonra, üstünde dikilir şöyle derdi: "Kardeşinizin bağışlanmasını dileyin. Onun için sebatkarlık isteyin; zira o şu an sorgulanmaktadır." (El-hakim 1/370; Hakim,)

Özellikle peygamber efendimiz ölünün varisleri olan evlatlarının yapacağı duanın onun amel defterini açık tutacağını da dile getirmiştir.

Ebu Hureyreden rivayetle Allah Rasulü şöyle buyurur: "İnsanoğlu öldüğünde yaptığı amellerde ölümü ile beraber kesilir, ancak şu üçü hariç: Sadaka-i cariye, itifade edilen ilim ve ölen insana dua eden salih bir evlat."(Müslim,1631)

Ayrıca ölen kişinin Allah'a karşı olan borçlarının ödenmesi noktasında peygamber efendimizin emirleri vardır. Bu da geride kalan bizlerin onlar namına yapacağımız iyilik ve ibadetlerin onlara ulaşacağına delildir.

Her kim ölür de oruç borcu kalırsa, onun yerine velisi oruç tutabilir.(Müslim, 1147)

Cüheyne kabilesinden bir kadın Allah Resulune gelir ve şöyle der: "Annem hac etmeyi adamıştı. Ancak hac edemeden öldü. Şimdi ben onun yerine hac edebilir miyim?" Allah resulu ise şöyle cevap verdi. "Evet, onun yerine hac et. Söyler misin eğer annenin borcu olmuş olsaydı, o borcu öder miydin? Alah'a ait borçları ödeyin. Zira Allah, borcu ödenmesi gerekenlerin başında gelir." (Buhari, 1852)

Yukarıdaki izahlardan onların makamı artabileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca buraya bakınız: https://risale.online/soru-cevap/olulere-kuran-okumak


Yorum Yap

Yorumlar