Soru

Şapkaya Cevaz

”Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşaallah Müslüman edecek” Üstadın burada şapkaya cevaz verdiği manası çıkar mı?

Tarih: 29.11.2013 11:32:40
Okunma: 3014

Cevap

Üstadımızın bu sözünden şapkaya cevaz çıkmaz. Belki zaruret halini söylemiş olur. Yani cebirle giydirilen şapkadan dolayı zaruret durumu hasıl olur.

İşarat'ül-icaz'da bu konuda şöyle bir sual ve cevap vardır:

S- Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalbde o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun?
C- Gizli olan umûra(işlere), şeriat emarelere(belirtilere) göre hükmeder. Hattâ illet(asıl sebep) olmayan esbab-ı zahirîyi(görünürdeki sebepler), illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükûa(rukuu tamalamaya) mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye(benzemeye) emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna kat'iyyetle hükmedilemediğinden, bu gibi emarelere göre hükmedilir. (İşarat-ül İ'caz)

Şapka, küfür alameti olduğu için Üstadımız şapka takmamış bundan dolayı da bir çok mahkemede suçlamalara maruz kalmıştır.

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/sapka


Yorum Yap

Yorumlar