Soru

Peygamberlerin Seçimi

Peygamberlerin sıfatlarından biride ismet sıfatıdır. Bize neden böyle bir imkan verilmemiştir? Biz neden peygamber olamıyoruz? Bunda bir adaletsizlik var mıdır?

Tarih: 9.07.2015 18:33:49
Okunma: 5016

Cevap

Peygamberler de birer insandır. Melek değillerdir. İnsanların tabi oldukları imtihanlara onlar da tabidirler. Onların da nefisleri vardır. Onların ismet sıfatı, melek gibi günaha hiç kabiliyeti ve meyli yok demek değildir. Fakat Allah onları günahlardan korumuştur. Bilerek ve isteyerek günaha girmezler. Buna örnek olarak Yusuf Suresinde şöyle geçmektedir:  "Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik). Şüphesiz o ihlâslı kullarımızdandı." Yusuf, 24)

Ayrıca peygamberlik insanların çalışarak elde edecekleri bir makam değildir. Allah dilediğine peygamberliği verir. İrade O'nundur. Bu noktada bir ayette Cenabı Hak şöyle buyurmaktadır: "Onlara bir âyet geldiği zaman da: “Allah’ın peygamberlerine verilenlerin benzeri, bize de verilmedikçe aslâ îmân etmeyeceğiz!” dediler. Allah, peygamberlik vazîfesini nereye vereceğini en iyi bilendir." (En'am, 124)

Bununla birlikte hikmeti gereği olarak peygamberlik gibi ağır bir yükü kaldırabilecek ve bu sorumluluğu taşıyabilecek kimselere vermektedir. Allah'ın her yaptığı işinde bir çok hikmetler vardır. Diğer insanlara peygamberlik verilse idi, bu sorumluluğun altından kalkabilirler mi idi? Alaya alınmak, hakarete uğramak, işkence görmek, yalanlanmak, şehid edilmek gibi bir çok musibetlere karşı belki sabır edemezlerdi.

Bizler kendimizin şu haline bir bakalım. Yaptıklarımız, tercihlerimiz nasıldır? Bu halimizle peygamberliğin ağır yükünü taşıyabilir miydik, bir düşünelim. Bu noktada haşa bir haksızlık yoktur. Allah adalet ve hikmetle iş yapar.

 

İsmet sıfatı için lütfen bakınız.

/soru-cevap/peygamberlerin-ismet-sifati


Yorum Yap

Yorumlar