Soru

Melekler
Meleklerin varlık delilleri nelerdir?
Tarih: 2.04.2009 17:29:08
Okunma: 3888

Cevap

Melekler gözle görülmeyen, mânevî bir nurdan yaratılmış yüce varlıklardır. Sevgili peygamberimiz “Melekler nurdan yaratılmışlardır.” (Müslim, Zühd-10) hadisiyle buna işaret etmiştir. Kur’an’ın pek çok ayetleriyle meleklerden bahsetmesi, yine Kur’an’ın bir melek olan Cebrail (as) aracılığıyla getirilmesi ve insanların canlarını bir melek olan Azrail (as) tarafından alınıyor olması gibi hakikatler Müslümanlar için meleklerin varlığına iman etmenin en önemli sebepleridir. Şu dünyada dört şeyi dikkatle düşünürsek meleklerin var olması gerektiğini anlarız.

Birincisi: Allahu Teala’nın her yeri canlılarla doldurmasıdır. Kutuplardan çöllere, dağ başlarından deniz diplerine, en büyük balinalardan en küçük mikro organizmalara kadar her tarafta sayısız miktarda canlılar vardır. Hayata bu kadar önem verip her tarafı canlılarla dolduran Allah, elbette hadsiz gökleri bomboş bırakmamıştır. Oralarda yaşayabilecek, yani yeme içme ve teneffüse ihtiyaçları olmayan, varlıklarıyla oraları şenlendirecek melekleri yaratmıştır.

İkincisi: Allahu Teâlâ, yarattığı bütün harika sanatlarını, akıl ve şuur sahiplerinin o sanatları görüp anlaması ve kendisine hayran olmaları için yaratmıştır. Eğer yedi kat göklerde, oralarda yaşayabilecek özellikte canlılar olmazsa, oralarda bulunan sanat eserleri seyircisiz ve manasız kalmış olur. Bir ressamın resimlerini sergilemek üzere bir resim sergisi açıp sonra da gelen ziyaretçileri içeri almadığını düşünebilir miyiz? İşte melekler, yedi kat göklerde bulunan âlemlerdeki ilâhî sanatları seyredip ibret almak, Allah’ın sevgisiyle dolarak onu zikredip övmek üzere yaratılan şerefli yüce kullardır. Böyle olduklarını bize Kur’an-ı Kerim, “Doğrusu melekler ikram olunmuş (şerefli) kullardır.” (Enbiya, 26-27) ayetiyle haber vermektedir.

Üçüncüsü: Hayat o kadar manevî ve ince bir sanattır ki, onun ne olduğunu düşündüğümüzde tanımlamakta zorluk çekeriz. Hâlbuki Allah, bu ince sanatı, hayatın o ince yapısına çok uzak görünen toprak ve sudan yaratmaktadır. Öyleyse, hayat gibi ince, mânevî bir varlık olan ve hayata daha yakın olan nur maddesinden, melaike adında canlılar yaratılması akla gayet uygundur. Yukarıda geçtiği gibi, peygamberimiz de bunu haber vermiştir.

Dördüncüsü: Meleklerin var olduğuna dair önemli delillerden biri de onların varlığı hakkında bütün semavî dinlerin ittifak etmesidir. Hatta diğer bütün dinlerde de böyle manevî canlıların varlığına inanılır. (Bkz. Sözler, 29. Söz Melaike Bahsi)


Ek Soru

Bu yapılan açıklamalar kur'an-ı kerim ve peygamberimiz a.s.ın verdiği bilgilerden alınmış. İslamı kabul etmeyen birine meleklerin ispatını nasıl yapabiliriz?

Tarih: 6.04.2009 00:00:00

Ek Cevap

Öncelikle şunu belirtmeliyiz: Bir açıklamanın Kur'an ve hadise dayanması onun yalnız Müslümanları ikna edeceği anlamına gelmez. Çünkü Kur'an ve hadiste bütün akıllara hitab eden pek çok deliller vardır. Kur'an'ın her şeyi delillerle ispat ettiğini bilmeyenler, Kur'an'ın delil olmayacağını zannederler.

İkincisi; meleklerin varlığının anlaşılıp kabul edilmesi, öncelikle Allah'ın varlığının kabul edilmesine bağlıdır. Çünkü melekleri yaratan ve hizmet ettiren Allah'dır.

Doğru, yukarıda zikredilen dört delilden ilk üçü, herşeyin Allah tarafından yaratıldığı inancına dayanır. Fakat aynı zamanda, herşeyi Allah'ın yarattığının da delilidirler. Çünkü özde hayatın yaratılması manasına geliyorlar. Hayat ise Allah'ın en büyük varlık delillerinden biridir. Maddenin kendisinde hayat yokken, maddî şeylerin bir araya gelmesi ile oluşan varlıklarda ayrıca bir hayatın ortaya çıkması hayatın onlar üzerinde sonradan yaratıldığını gösterir. Hem her bir canlı varlık, o kadar sonsuz karmaşık yapıda harika bir sanat eseridir ki, ancak sonuz kudret ve ilim sahibi bir yaratıcının yaratmasıyla ortaya çıkabilirler. Kendiliklerinden ve tesadüfen olamazlar.

Dolayısıyla, dikkatle incelendiğinde yukarıdaki delillerin tamamı, önce yaratıcı bir Allah'ın varlığını ispat eder. Sonra buna dayanarak meleklerin varlığını ispat eder.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar