Soru

Hızır (a.s.) Varlığı

Hz.Hızır (a.s) kimdir ve görevi nedir? Kıyamete kadar yaşayacağı hakkında hadisi şerif var mıdır?

Tarih: 23.07.2022 12:29:13
Okunma: 525

Cevap

“Kendisinin; Âdem (as)’ın oğlu (İbn. Asakir-Tarih c.5, s.145) veya Ays b. İshak (as)’ın oğullarından olduğu (İbn, Asâkir-Tarih c.5, s.144.) veya İbrahim (as)’a iman ve Babil'den, O’nunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu olduğu, kral Efridun ve İbrahim (as) devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn'e kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas (as)’la buluştukları da rivayet edilir. (Taberi-Tarih c. 1, s.188 Sâlebi-Arâis s.220-224, İbn, Esir-Kâmil c.1, s.160-161, Ebülfida- el-Bidâye ve’n-Nihâye c.1, s.326-336)”[1]

“Hazret-i Musa, bir aralık gidip İbrahim (as)'ın zamanından beri yaşayan veya Hazreti İbrahim ile hicret eden kimselerin soyundan olan Hızır (as) ile görüşmüş, ona verilen "Ledün ilmine (Allah'ın verdiği özel ilme)" şahid olmuştu. 

 Hızır (as)’ın bir peygamber olduğunu ve kıyamete kadar yaşayacağını söyleyenler vardır. Zülkarneyn ile yolculukta bulunmuş, hayat kaynağına varıp ab-ı hayattan (ölmezlik suyundan) içmekle böyle uzun bir ömre kavuşmuş olduğu söylenmektedir. Bir kısım alimlere göre de ölmüş bulunmaktadır. Zaten bu gibi büyük şahsiyetlerin ölümleri ile hayatları birdir. Onlar sonsuz ve yüksek bir hayata kavuşmuşlardır. [2]

Hızır (as)’ın hayatta olup olmadığına dair Bediüzzaman Hazretlerine sorulan bir sual ve verdiği cevap şöyledir:

Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?

Elcevap: Hayattadır fakat meratib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler.[3]

Hızır (as)’ın görevi ile ilgili: makamât-ı velâyette (velilik makamlarında) bir makam vardır ki, “Makam-ı Hızır” ta‘bîr edilir. O makama gelen bir veli, Hızır’dan ders alır. Ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sâhibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telakkî olunur.[4]

Ayrıca aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

https://risale.online/soru-cevap/hizir-as-peygamber-mi

 

[1] Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, 8. Baskı (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004), 2: 107.

[2] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali (Ankara: Akçağ Yayınları, 2007), 504.

[3] Bediüzzaman, (Said Nursi), Mektubat-1, (İstanbul: Altınbaşak Neşriyat Osmanlıca Nüsha, 2011), 1.

[4] Bediüzzaman, Mektubat-1, 1.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar