Soru

Has Veliler ile şahsi Farzlar

İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî (R.A.) demiş ki: "Ben seyr-i ruhanîde kat'-ı meratib ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli; Sünnet-i Seniyeye ittibaı, esas-ı tarîkat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu." (Lemalar)

Sair tabakatın has velileri kimlerdir?

Şeair.....Nafile nev'inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir. (Lemalar) Şahsî farzlar hangi farzlar?

Tarih: 14.03.2017 19:25:23
Okunma: 3495

Cevap

Burada iki sor var. Birincisi: Sair tabakatın has velileri kimlerdir?

Eğer metne göre gidecek olursak sair tabakanın has velileri dediği, Sünnet-i Seniyyeyi esas tarikat ittihaz etmeyip sünnet-i seniyyeden daha ziyade kendi tarikat esaslarını ve tarikat geleneklerini yapmaya çalışan bir takım velilerdir diyebiliriz. Üstad bu tabakanın velilerinin en büyüklerinin sünnete tabi olan velilerin en küçüklerinden daha sönük ve daha küçük göründüğünü söylüyor. 

Bunlar örneğin: Tarikatın bir usulü olan zikir çekme hadisesinde hadis-i şeriflerde ve sünnet-i seniyyede geçen zikirleri değil de daha çok tarikat büyüklerinin sürekli çekmiş olduğu zikirleri önceler ve onu çekerler.

İkincisi: "Nafile nev'inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir". deniliyor.

Burda geçen şahsî farzlar hangi farzlardır?

Bunun için lütfen bakınız.

/soru-cevap/seair-ve-sahsi-farzlar


Yorum Yap

Yorumlar