Soru

Üçten Dokuza Boş Ol Demek

Biz 2 yıllık evliyiz 1 tane evladımız var. eşimle severek evlendik. Fakat aynı zamanda kaçarak evlendiğimiz için aile problemlerimiz oluştu.  Eşim 15-20 günlük evliyken aramızda çıkan tartışmadan dolayı çok sinirlenip 3 defa boş ol dedi. Ama istemeyerek söyledi. Sonra pişman oldu. Biz hocaya danışıp tekrardan imam nikahımızı kıydırdık. Zaman geçti eşim askere gitti. O sıra ben de hamileydim. Eşim birden sinirlenen sinirlerini kontrol edemeyen bir insan. Askerdeyken sinirlenip bir daha aynı kelimeyi kullandı. Sonra pişman oldu ve bir zaman geçtikten sonra yine aynısını dedi. Her seferinde istemeyerek dediğini söyledi. Şu an çok aşırı pişman askerlik psikolojisi eşimin yaşıda 22.  Askerden döneli 1 sene oldu. Fakat sürekli aklımızı kurcalıyor bu konu. Ne kadar ciddi olduğunu anladık ne yapabiliriz?

Tarih: 20.05.2021 00:57:04
Okunma: 51357

Cevap

 "Üçten dokuza boş ol" diyen kişinin eşi kaç talakla boşanmış olur?

İslam’a göre evli çiftler arasında üç bağ vardır. Buna göre koca, eşini en fazla iki defa boşamışsa onunla evliliğini sürdürebilir. Üçüncü kez boşamakla aralarındaki evlilik bağı tamamıyla ortadan kalkmış olur. İçlerinde Hanefi ve Şafiilerin de bulunduğu fukaha çoğunluğuna göre aynı anda verilen “üç boşama”, “üç talak” olarak geçerli olup, bu takdirde koca, eşini tamamen boşamış olur (Şafii, el-Ümm, VI, 473; Sahnun, el-Müdevvene, II, 3; Kuduri, el-Muhtasar, III, 37-38; İbn Rüşd, Bidaye, II, 61). Ashap ve tabiundan bu boşamayı üç sayanlar olduğu gibi tek sayanlar da vardır. Böyle bir boşamanın tek talak olacağı görüşünü savunanlar, İbn Abbas’ın rivayet ettiği “Hz. Peygamber (s.a.s.) devrinde, Hz. Ebubekir’in devrinde ve Hz. Ömer’in hilafetinin ilk iki senesinde üç talak bir talak sayılırdı” haberini (Müslim, Talak, 15; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 61) ve yine İbn Abbas’ın rivayet ettiği, “Rükane, karısını bir mecliste üç talak ile boşamıştı ve bunun için çok üzülüyordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona, “Onu nasıl boşadın?” diye sordu. Rükane “üç talak ile boşadım” dedi. Resulullah (s.a.s.) ona, “Tek mecliste mi?” dedi. O da “evet” cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah “O bir talaktır. İstersen ona dönebilirsin” buyurdu anlamındaki hadisini delil getirmişlerdir (Bkz. Ebu Davud, Talak 10; Tirmizi, Talak 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 215).

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun benimsediği görüşe göre, aynı anda veya aynı temizlik süresi içinde verilen "üç talak", "bir talak" olarak gerçekleşir. Dolayısıyla erkeğin, eşini aynı anda üç defa boşamasıyla bir talak hakkı gitmiş olur. Bu durumda boşama ric’i ise taraflar, iddet içinde yeni bir nikâha gerek olmaksızın, boşama bain ise veya iddet bitmiş ise tarafların rızaları ile yeni bir nikâh kıyarak evliliklerini sürdürebilirler. Ayrıca şunu da ifade edelim ki, yapılan boşamaların geçerli olması için boşama esnasında boşayan kişinin şuurunun yerinde olması gerekir."

Bâin talakla boşanan kadın başka bir erkekle evlenebilir mi?

Bâin talakla yani kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı vermeyen boşama şekliyle boşanan bir kadın, bu, üçüncü ve son boşama değilse ister iddet içinde ister iddet bittikten sonra olsun yeni bir nikâhla boşayan eşi ile evlenebileceği gibi (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 86-87), iddetini tamamladıktan sonra başka bir erkekle de evlenebilir (Merğînânî, el-Hidâye, III, 266; Aynî, el-Binâye, V, 251-252).

(Din İşleri Yüksek Kurulu)

 

BİZ SİZİN ŞARTLARINIZI TAMAMEN BİLMEDİĞİMİZDEN DOLAYI BULUNDUĞUNUZ YERİN İL VEYA İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE MÜRACAAT ETMENİZ EN DOĞRUSU OLACAKTIR.

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/bosama-1


Yorum Yap

Yorumlar