Soru

Duada Gaye ve Vakit

Allah rızasını asıl gaye yaparak, ancak sınav zamanı gibi belirli koşulları da vakit olarak görmek suretiyle belirli sureleri belirli sayılarda okumak doğru mudur? Dinimizde böyle bir uygulama var mıdır? Sınavda başarı ve Fetih suresinin 41 kere okunması gibi.

Tarih: 1.07.2015 12:25:22
Okunma: 4224

Cevap

Allah rızasını asıl gaye yaparak, dünyalık ihtiyacı veya isteğini de duanın vakti kabul ederek bu şekilde dua etmek caizdir. Bu noktada tavsiya edilen belli adetler varsa bu adede göre okumak da caizdir. Belli sayılarda zikir vird veya dua haidislerde de vardır. Mesela namazdan sonra 33 er defa okunan tesbihler gibi.

Fakat sırf dünyalık için dua edilirse veya bazı virdler okunursa bu ihlasa uygun değildir. 

Bu noktada üstad Bediüzzaman hazretleri şöyle bir izahta bulunmuştur:

"Eğer o dünyaya âit fâideler ve menfaatler, o ubûdiyete ve o virde veya o zikre illet(asıl sebep) veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubûdiyeti kısmen ibtâl eder. Belki, o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve fâidesi bulunan Evrâd-ı Bahâiye’yi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o fâidelerin bazılarını maksûd-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O fâideleri görmüyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o fâideler, o evrâdların illeti olamazlar. Ve onlardan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir sûrette, o hâlis virdlere, talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlâs bir derece bozulur. Belki ubûdiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki, böyle hâsiyetli evrâdı okumak için zayıf insanlar bir şevk ve bir müreccihe muhtaçtırlar. O fâideleri düşünüp, şevke gelip, o evrâdı sırf rızâ-yı İlâhî için ve âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbûldür." (17. Lema)

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/virdlerle-gelen-dunyevi-faydalar


Yorum Yap

Yorumlar