Soru

Duaların Sonunda Fatiha Okumak

Duaların sonunda el-fatiha demek bid'at mıdır? Yemek duası sonunda diyoruz. Namaz duası sonrası yapıyoruz ya da tesbihat sonunda.. zorunlu kılınmasa da biz sürekli yapıyoruz.

Tarih: 28.02.2022 15:02:17
Okunma: 457

Cevap

Duaların, ibadetlerin ve tüm hayırlı güzel amellerin arkasından Fatiha Sûresi’ni okumak, ümmetçe kabul görmüş güzel bir uygulamadır. Dinimizce zorunlu bir uygulama olmamakla beraber tatbik edildiğinde ecri ve sevabı pek çoktur. Zira ‘Fatiha’ demek, Kur’ân’ın çok faziletli bir sûresini okumaya bir davettir.

Başka bir husus ise, Rabbimiz cennet ehlinin halini Kur’ân-ı Kerim’de şöyle bildirir: ‘’Orada onların duaları, “Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah’ım!”; karşılıklı iyi dilekleri de “selâm” şeklinde olacaktır. Duaları da, “Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun” diyerek son bulur.’’[1]

‘’Bu âyette, cennet ehlinin dualarının sonunun (Elhamdülilâhî Rabbilâlemîn) demekten ibaret olduğu beyan edilmektedir.  Yani, cennetlere kavuşan zatlar, ulaştıktan sonsuz nimetlerden dolayı kerem ve merhamet sahibi olan Cenâb-ı Hakk’a karşı şükürlerini sunmaya çalışırlar, "Hamd ve şükür âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ Hazretlerine mahsustur" diyerek kulluk lisanlarını süslerler. Binaenaleyh her mü'min için lâzımdır ki, kavuştuğu bütün maddî ve manevî nimetlerden dolayı daima Cenâb-ı Hakk’a hamd ve şükre çalışsın, onun kutsî emirlerine, yasaklarına uymayı bir kutsal kulluk vazifesi bilsin.’’[2]

Bu izahtan yola çıkarak, her mü’min hayırlı ve güzel bir iş yaptığında, kulluk vazifesini yerine getirdiğinde, dua ve ibadetlerinden sonra kendisine bu nimetleri ihsan eden ve hayırlı amellerde kendisini çalıştıran Rabbine hamd etmesi güzel bir kulluk alâmetidir. Bu noktadan ibadet ve hayırlı işlerin arkasından Fatiha Sûresi’ni okumak, Allah’a karşı en geniş ve en kapsamlı şükür ve hamdi yerine getirmenin en güzel yollarından birisidir, denebilir. Öyleyse bu mübarek sûrenin çoklukla okunması, son derece güzel ve sevaplı bir ameldir.

Fatiha Sûresi’ni okumanın faziletleriyle alakalı detaylı malumat için lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/el-fatiha-denildikten-sonra-fatiha-okumamak

 

[1] Yunus, 10/10

[2] Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri


Yorum Yap

Yorumlar