Soru

Allah'ın Zatını Düşünmek

1- Allah'ın zatını tefekkür etmek doğru değil fakat zihnim beni buraya yönlendirip cevap arıyor. Allah'ı nasıl düşünmeliyiz, O'nu nasıl tanımalıyız?

2-Allah her yerdedir sözü doğru mudur? Zaman, mekan ve alem algısını kafamda nasıl oluşturmalıyım?

3-Ruh dediğimiz nedir ve kalu bela tam olarak nedir?

Tarih: 21.01.2021 23:50:36
Okunma: 1797

Cevap

“İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Cenab-ı Hakk'a malûm ve ma’ruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkûr olur. Çünkü, bu malûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema'dır. Hakikatı ilâm edecek bir ifâde de değildir. Maahaza, o ünvan ile fehme gelen mânâ, sıfât-ı mutlakayı berâberce alıp zihne ilka edemez. Ancak, Zât-ı Akdesi mülâhaza için bir nevi ünvandır. Amma Cenab-ı Hakk'a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, ma’rufiyet şuâları bir derece tebârüz eder. Ve kâinatta tecelli eden sıfât-ı mutlaka-i muhita ile, bu mevsufun o ünvandan tulû etmesi ağır gelmez."

İnsan zaman ve mekan ile sınırlı olduğu için ve kendisi mahluk yani yaratılmış olduğu için Allah’ın zatının nasıl olduğunu düşünmek doğru değildir. Çünkü “Nasıl” sorusunun tüm cevapları mahlukiyet yani yaratılmış olan tüm varlıklar için bir karşılık olacaktır. Her ne düşünürsek düşünelim o Allah değildir. İnsan şekil, renk, gibi unsurlar olmadan düşünemez bu mümkün değildir. İnsan tabiri caiz ise noktasal olarak düşünür. Yani zihnimiz noktaların birleşimi olan dikdörtgen, daire, üçgen gibi şekillerle düşünür. Aklımıza her ne gelse bu şekillerin dışında herhangi bir şekille düşünmemiz mümkün değildir. Bu şekiller de bilindiği gibi noktalardan oluşur. Demek bu sınırların dışına çıkamayan mahlukatın tasavvurunu, yani Allah’ı düşünmemizi imkansız kılmaktadır. Bizler esasen Allah’ın zatını değil varlığını düşünür tefekkür ederiz. Bir şeyin varlığını bilmek farklıdır nasıl olduğunu bilmek farklıdır. Çok şey vardır ki var olduğunu biliriz fakat nasıl olduğunu bilemeyiz. Bu bilememek onun olmadığını göstermez. O yüzden biz Allah’ın varlığını ispat ederiz fakat nasıl olduğu konusunda fikir beyan edemeyiz. Onun zatının nasıl olduğun düşünmek de boş bir ameliyedir. Çünkü o muhâlefetün li’l-havâdistir. O hiçbir mahluka benzemediği gibi hiçbir şey de ona benzemez. Allah insan zihninde canlandırılan her türlü şekilden münezzehtir. O yüzden Allah’ı, o kendisini nasıl tanıtmış, nasıl anlatmış ise yine onun gösterdiği şekilde tanımaya çalışmalıyız. O kendisini kainattaki tecellileri ile yarattıkları ile tanıtmıştır. Biz de kainat kitabını bol bol okuyarak onun gösterdiği şekilde onu tanımaya çalışmalıyız.

Daha geniş bilgi için lütfen bu linki tıklayınız

https://risale.online/soru-cevap/allah-bilinebilir-mi

Soru 2:  “Allah her yerdedir sözü doğru mudur? Zaman, mekan ve alem algısını kafamda nasıl oluşturmalıyım?

Allah (c.c) zaman ve mekandan münezzehtir. Zaten zaman ve mekandan münezzeh olmasaydı haşa Allah (c.c) olamazdı. Zaman ve mekandan münezzeh olmasaydı her yerde ve her mekanda iş ve icraat göremezdi. Fakat Allah (c.c) ilmiyle kudretiyle rahmetiyle her yerdedir. Fakat zatı ile haşa Allah (c.c) buradadır denilmez. Çünkü onun zatı her şeyin üstündedir. Onun için bir zaman ve zaman süreci yoktur. Tüm bu kavramlar mahluklar içindir. Zaten tüm atomlara tüm galaksilere müdahale edebilmek için bu kayıtlı olan yani zaman ve mekanın dışında olmak zaruridir. Kayıtlı ve sınırlı bir varlık aynı anda tüm varlıklara müdahale edemeyeceğinden dolayı kainat olmazdı. Tüm zamanların dışında olmak gerektir ki diğer tüm zaman ve varlıklar arasındaki bağı ilgiyi alakayı bilsin onları görsün. Çünkü kainatta tek bir noktayı, zerreyi yaratabilmek için tüm kainatı bilmek görmek ve ona hakim olmak gerektir. Demek ki Allah (c.c) haşa zatı ile mekanda ve zamanın içinde değildir. O ancak ilmi ve kudreti ile bize yakındır. Buna güneşin zatı ve tecellileri güzel bir misaldir. Evet güneş yedi rengi ile bize yakındır, kemiklerimize kadar işler fakat zatı ile bizden uzaktır. Yukarıda da denildiği gibi zaman ve mekan ile sınırlı olan bizler bu meseleyi akla takrib edip yaklaştırabiliriz. Fakat tam olarak idrak etmemiz mümkün değildir. Fakat var olduğunu veya olabileceğini ispat edebiliriz. Bu günkü bilimsel gelişmeler hız, sürat, görüntü ve ses nakli (belki ileride maddenin nakli de gerçekleşecektir) gibi gelişmeler bu kadar sınırlı olan varlıklar da bile görülebiliyorsa elbette bizi yaratan Allah (c.c) daha çok bunu yapmaya layıktır. Zaten insanların bu geliştirdikleri harikaları kainat sistemine koyan ve yerleştiren Allah (c.c)tır.

Soru 3: Ruh dediğimiz nedir

https://risale.online/soru-cevap/ruh-nedir

Soru 4: kalu bela tam olarak nedir?

https://risale.online/soru-cevap/yaratilmadan-once-insana-soru


Yorum Yap

Yorumlar