Soru

Allah'ın Varlığının Kaynağı

Tesadüfen bir şey meydana gelmiyorsa, Allah nasıl var olmuştur diye sorana nasıl cevap verilebilir?

Tarih: 26.02.2010 00:00:00
Okunma: 4130

Cevap

Allahu Teala'nın altı selbî sıfatından biri muhalefetün lil havadis, diğeri ise kıdemdir.

Birincisi, Allah sonradan olan şeylere, yaratılmışlara hiç benzemez demektir. Bir yaratıcıya, var olmak için kendinden önce bir sebebe muhtac olanlar yaratılmışlardır. Allah'ın var olması için bir sebeb aramak, "yaratıcının yaratılmışa benzemeyeceğini" düşünmemekten kaynaklanıyor.

İkincisi ise, Allah ezelidir, başlangıcı yoktur demektir. Allah için başlangıç aramak O'nun ezel sıfatına terstir.

Kainatın ve içindeki harikaların elbette bir yaratıcısı olması ve her an O'nun kontrolünde olması lazımdır ki, kainat var olabilsin ve bu çok hassas düzeni bozulmasın.

Kainatın bu hali 2*2=4 eder derecesinde Allah'ın varlığını aklen isbat ediyor. İsterse inkarcılar bunu kabul etmek istemesinler, aklın gereği budur. Onların kabul etmeme inadı, aklî değil ideolojik bir tavırdır. Akla dayanmayan bir tavır ise gerçekleri değiştirmez.

Madem Allah'ın (cc) varlığı kesindir, öyleyse O'nun kendi sanat eserlerinden farklı olacağı ve O'nun varlık özelliklerinin, başkaların varlık özelliklerinden farklı olacağı da açıktır.

Öyleyse, Allah için bir yaratıcı veya sebeb aramak Allah'ı mahluklarla bir tutmaktan gelen bir mantık hatasıdır. Mantık hatalarının ise gerçeği gösterebilmek gibi bir özelliği yoktur. Aksine gerçekeleri çarptırdıkları için hiç itibarları yoktur.

İslam tarihi boyunca kelam ilmi kitaplarında, imkan ve hudus bahislerinde, bu konu çok detaylı bir şekilde cevaplandırılmıştır.

Aynı suale verilen diğer bir cevab için tıklayınız...


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar