Soru

Allah'ın İsimlerinin Tecellisi

Allah'ın isimlerinin tecellileri insanlarda görünmekte. Fakat bazı kişilerde bazı isimleri görünmekte, bazı isimlerinin tecellileri sanki görünmemektedir. Mesela Adil, Rahim gibi isimler zalimlerde görünmüyor. Bunun hikmeti nedir ve bu meseleyi nasıl anlamamız gerekir?

Tarih: 30.01.2015 14:08:24
Okunma: 7918

Cevap

Yüce Allah bütün insanları "Ahsen-i Takvim" üzere yarattığını kelamında bizlere haber vermektedir. Yani bütün insanlar maddi-manevi en güzel donanımla yaratılmışlardır. İnsanlar dünyaya gönderildikten sonra başta ebeveyni olmak üzere çevresinin, örfünün, kültürünün ve eğitiminin etkisi altında kalabilmektedir.

İşte insan Yüce Allah tarafından kendisine verilen mükemmel donanımı etkisinde kaldıklarından veya nefis ve şeytana uymasından dolayı veriliş amacına uygun kullanmadığı taktirde bir kısım maddi-manevi kayıplar yaşamaktadır. Duygusal erozyonlara uğramaktadır. Devamlı olarak işledikleri ve yaptıkları şeyler zamanla onun için alışkanlıklar ve adeta huy haline gelmektedir. İnsanın bu  aşamada kurtulması için ciddi emek sarf etmesi gerekmektedir. İşte insan bu halde iken bütün âleme tecelli eden ilahi isimlerin bir kısmına mazhar olmaktan uzak bir hale düşmektedir. İlahi isimlerin bir kısmını tecelli ettirecek kabiliyetleri yitirmiştir. Her daim bütün varlığa tecelli eden bu yüce isimler o insanda görünmemektedir. Bu görünmemesi İlahi isimlerin tecelli etmediğinden kaynaklanmamaktadır. İnsanlık cevherini kaybetmiş veya bozmuş olan insanın nail olamamasından, gösterememesinden, istenilen ayna görevini görmemesinden kaynaklanmaktadır.  

Bu tür insanlar güneşin bütün yeryüzünü aydınlatan ışığı karşısında gözlerini kapatan veya karanlıkta kalan bir insanın haline benzemektedir. Güneş her yeri aydınlatmakta fakat bu insanlar ışığın içeri girmesine izin vermemektedirler. 

Hem insan üç cihetle Allah'a ayinedir, Bunlar...

1. Numuneler itibariyle,

2. Zıtlar itibariyle,

3. Nakışlar itibariyledir.

Zalimlerde Adil ve Rahim gibi isim ve sıfatların görünmesi numune ve benzer itibariyle değil; zıtlar itibariyle olabilir. Yani o zalime adaletin gereği olarak ceza verdiği zaman Adil ismi tecelli etmiş olur. 

Bir de yaratılış itibariyle insana Bütün isimlere ayine olabilecek kabiliyet ve istidatlar verilmiştir. Bu kabiliyetleriyle de ayine olmuş olurlar.

Hem o zalim kimseler bazen adaletli ve merhametli oldukları zaman da Adil ismine ve Rahim sıfatına numune itibariyle ayna olmuş olur.

/soru-cevap/insanin-ayinedarligi

/soru-cevap/hususi-esmayi-husnamiz


Yorum Yap

Yorumlar