Soru

Aile İçi Problemler

Günümüzde aile içinde pek çok problemlerle karşılaşılmaktadır. Çocuklarla ebeveyn arasında ve karı koca arasında geçimsizlikler, boşanmalar vs. Bunların olmaması için temelde gerekli olan nedir?

Tarih: 14.03.2009 00:00:00
Okunma: 4671

Cevap


Bahsi geçen bütün problemlerin ana kaynağı iman zayıflığı ve İslam’ı yaşamamak ve İslam ahlakıyla ahlaklanmış olmamaktır.

Çaresi de çok kuvvetli bir iman dersi, dinimizi yaşamak ve İslam ahlakı ile ahlaklanmaktır.
Meselâ Allah’a sağlam bir surette inanan, onun razı olduğu ve olmadığı şeyleri bilen ve hayatın dünya hayatından ibaret olmadığını, ebedî bir hayatın kendisini beklediği bir insanın ailesine bakış açısı, onlara muamelesi ve onlara bağlılığı elbette müsbet manada değişecektir.

Meselâ ebedî ahret hayatına inanan ve orada saadete kavuşmak için gereken vazifelerini yerine getiren bir ailenin ferdleri, birbirine ebedî hayat yoldaşları olarak bakacaktır. Ailesine dünya hayatının geçici yoldaşları olarak bakan biris ile ebedî hayat arkadaşları olarak bakan birisinin ailesine karşı duyduğu sadakat, sevgi ve bağlılık duyguları elbette bir olmayacaktır.

Bu açıdan faydalı olacağını düşündüğümüz bir makaleyi aşağıya alıyoruz.

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Âile insanın hayatında en önemli bir merkez, en esaslı bir lokomotif, dünya saadeti için bir cennet, sığınılacak en güzel bir yer ve herkesin küçük bir dünyasıdır.

Ebeveynler birbirlerine dünyada hayat arkadaşı, yoldaşı olduğu gibi ebedi hayatta da sürekli arkadaş ve yoldaş olduklarını bilmeliler. Gençlikte olduğu gibi ihtiyarlıkta da bu birliktelik devam edecektir. Uzun olan bu beraberliğin hatırı için şahsi kusurlara bakmamak gerekir. Zira insan eski bir dostunu küçük hatalar için hemen kırmaz/kırmamalı. Dostun eskisi muteberdir insanlar arasında.

Bu ilişkilerin zedelenmemesi için:
•    Samimi, ciddi ve vefalı bir şekilde karşılıklı olarak hürmet
•    Hakiki, şefkatli ve fedakarlık göstererek yapılan karşılıklı merhamet gerekmektedir.
 
Ebeveynler böyle düşünüp hareket tarzlarını bu şekilde belirlerlerse şu güzel sonuçlar kaçınılmaz olur:
•    Samimi hürmet
•    Sevgi
•    Şefkat
•    Sadakat
•    Kusurları görmeme
•    Yuvada saadet

AİLE İÇİ İLETİŞİM
İletişim, fikirlerin, duyguların çeşitli yollarla karşı tarafa aktarılmasıdır.

AİLE İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİMİN ÖNEMİ
•    Aile bireylerinin ruh sağlıkları
•    Bireylar arasındaki güven
•    Çocuk gelişiminin en üst düzeyde sağlanması
•    Aile içinde bireylerin “birey” olarak algılanması
•    Bireylerin aile içinde mutluluğu yakalamasından kaynaklanmaktadır.

SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM İÇİN
•Açık ve doğrudan iletişim kurun
•Sadece kendi isteklerinizi değil, karşı tarafında ilettiği mesajları dikkatlice dinleyin. Agılamaya çalışın.
•Karşı tarafın yaşını- olgunluğunu dikkate alın
•Yüz ifadesi ve beden dilini güzel kullanının. Yemek güzel olmuş derken yüzünüzü ekşitmeyin
•İletişimde amaç problem çözmektir.
•Çocukları kötü sıfatlarla etiketlememek (sakar, beceriksiz gibi)
•Çocukları şartsız sevmek (bunu yaparsan seni daha çok severim gibi şartlar koymamak)

ÇOCUKLARIMIZIN
•Şefkatli, merhametli
•Cesur
•Olaylara karşı dirençli
•Kabiliyetlerin üst sevide gelişmesi
•Hayallerinin gerçekleşmesini istiyorsak;

Merhametli ve kudretli bir Allah’ın olduğu inancını çocuklarımıza verelim. Ta ki onlar için en büyük bir dayanak noktası, yardım isteme noktası ve manevi bir kuvveti onlar için sağlamış olalım.

AİLE İÇİ OLUMLU İLETİŞİM

Öncelikle sabrımızı doğru kullanmalıyız. Geçmişi geride bırakmalıyız. Geçmişin sıkıntılarını ve geleceğin endişelerini içimizde canlı tutmamalıyız. İçimizde bunlara karşı büyük bir direnç göstermemeliyiz. Şu anda sizler ve bizler geçmişte yaşamıyoruz. Gelecek ise daha gelmemiş. Elbette tedbir alacağız. Ama şimdi olmayan sıkıntılardan dolayı dövünmek divaneliktir. Yarın aç kalırım korkusuyla bu gün çokça yemeye benzer.

Üslubumuza dikkat etmeliyiz. Olumlu cümleler kullanmaya dikkat etmeliyiz. Kelimelerin sihir gibi tesir yaptığını unutmayın. Güzel kelimeler güzel düşünce kalıplarının oluşmasını sağlar. Düşünce kalıpları güzel olursa, güzel tavırlar ortaya çıkar. Onun için bir şeyi anlatırken anlatım tarzımıza dikkat etmeliyiz.

Değişen rollerimizin farkında olmalıyız. Yuvamızda hanımımızın kocası, çocuklarımızın babasıyız. Onlar bizim kocalık ve babalık sıfatımızla muhataptırlar. Bu sıfatlar neyi gerektiriyorsa onları yapmalıyız. Dışarıda amir olabiliriz. Ama evde değil. Gerektiğinde evde çocuğumuz sırtımıza biner kendisiyle oyun oynarız. Kısacası dışarıdaki ve evdeki rolleri karıştırmamalıyız.

Aile bireylerinin söylediklerine dikkat etmeliyiz. Söylenenlerden bir takım anlamlar çıkartıp bu manaları kastetdiklerini düşünüp onları suçlamamalıyız. Düşündüklerimizi onların sözleri gibi karşı tarafa aktarmamalıyız.  Yoksa hiç düşünmedikleri şeylerle onları suçlamış olabiliriz.

Sözün özü cehalet bütün kötülüklerin başıdır. İlim ise güzelliklerin kaynağıdır.

Peygamberimizden tavsiyeler
•Oğlum ailenin yanına girdiğinde selam ver ki ev halkına bereket olsun.
•Sizin en hayırlınız aile ve çocuklarınıza en hayırlı olanınızdır. Kadınlara ancak kerîm olanlar ikram eder. ve onlara ancak leim (kötü) olanlar ihanette bulunur.
•Sizin en hayırlınız aile fertlerine en şefkatli olanınızdır.
•Kadınların hayırlısı yüzüne baktığın zaman seni mesrur eden senin bulunmadığın zamanda da namusunu ve malını koruyandır. Bir kimse hanımına buğz etmesin. Zira hoşlanmadığı huyları varsa ona mukabil memnun olacağı huyları da vardır.
•Kocana hizmet etmen bir sadakadır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar