Soru

27. Sözdeki "Has bazı eşhas" kimlerdir?

27.Sözün zeylinde, Sahabeler Bahsinde geçen "amma ehadisde varid olmuş (hadislerde gelmiş) ki 'ahirzamanda beni görmeden iman eden daha ziyade makbuldür' mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir, has bazı eşhas (şahıslar) hakkındadır." Buradaki eşhas kimlerdir?

Tarih: 26.06.2009 00:00:00
Okunma: 2702

Cevap

Burada bahsi geçen has bazı eşhastan asıl maksadın Hazret-i Mehdi olduğu düşünülebilir. Onun geleceği 1400 sene evvelden beri Allah Resulü'nün (sav) dilinden müjdelenmiştir. Onun manevî makamının büyüklüğüne gerek hadislerde ve gerekse büyük zatların dilinden çokça işaretler yapılmıştır.

Eğer bundan başka şahıslara da işaret varsa, yine hadislerde müjdelenen ve Mehdi ile yakın dönemde zuhur edeceği bildirilen Hazret-i Kahtanî olabilir. Üstad Hazretleri kendisi açıkça has bazı şahısları açıklamadığı için bu mevzuda fazla bir şey söylemek mümkün olmaz. Ama elbette Hz. Mehdi ahirzamanın en büyüğü olduğu için birinci derecede onun kasdedilmiş olması muhakkak görünüyor.

Ayrıca Hz. Mehdi hakkında şu linkimize bakınız.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar