Soru

Zerrat Tarlası

"Zerrat tarlasından tâ manzume-i şemsiyeye, tâ Samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hüceyre-i bedenden tâ zemin mahzenine,.." Devamıyla izah eder misiniz; "zerrat tarlası"nı nasıl anlamalıyız? 

Tarih: 18.12.2013 22:03:10
Okunma: 3594

Cevap

Bahse konu olan yer şöyledir:

"İkinci Kelime: رَبِّ الْعَالَم۪ينَ ’dir. Bundaki huccete gayet kısa bir işaret olarak deriz: Evet, gözümüzle görüyoruz ki, bu kâinâtta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinâtlar ekserî birbiri içinde, her birinin idaresinin ve tedbîrinin şerâiti ayrı ayrı olduğu halde, öyle bir mükemmel terbiye ve tedbîr ve idare ediliyorlar ki; bütün kâinât, bir sahîfe gibi her an nazarında; ve bütün âlemler, birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle ya­zılır, tazelenir, değişir. Bir nihâyetsiz rubûbiyet içinde, nihâyetsiz bir ilim ve hikmet ile ve ihâtalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar âlemleri ve seyyâl kâinâtları idare eden bir Rabbü’l-Âlemîn’in vücûb-u vücûduna ve vahdetine küllî ve cüz’î şehâdetler, zerreler adedince ve zerrelerden terekküb eden mevcûdlar adedince hadsiz ve nihâyetsiz şehâdetler, her an ve zaman geliyorlar. Zerrât tarlasından tâ manzûme-i şemsiyeye, tâ Samanyolu denilen Kehkeşân dâiresine kadar; ve bir hüceyre-i bedenden tâ zemin mahzenine, tâ kâinât hey’et-i mecmûasına kadar aynı kanun ile, aynı rubûbiyet ile, aynı hikmet ile, beraber idare ve terbiye eden bir rubûbiyeti tasdîk ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan, elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder ve merhamete liyâkatini selbeder." (15. Şua)

Yaratılan şeylerin temel maddesi zerreler olduğu için, zerreler birer tarla gibi olmaktadır. Tabiri caizse zerreler tarlasında ekilen şeyleri Cenabı Hak, kudretiyle vücuda getiriyor. Zerrelerden ta yıldızlara kadar kainatın heryerine aynı yaratılış kanunları ve Rububiyet cereyan etmektedir. Yani zerreleri kim yaratmış ise yıldızları ve galaksileri de yaratan O'dur.


Yorum Yap

Yorumlar