Soru

Yatsı ve Teheccüd Namazı

Yatsı ezanı okunduktan sonra uyuyorum. İmsak vaktinden önce yatsı namazını ve ardından Teheccüd namazımı kılıyorum. İmsak vaktinden sonrada sabah namazını kılıyorum. Acaba doğru yapıyor muyum?

Tarih: 12.07.2021 22:20:46
Okunma: 610

Cevap

Bu uygulamanız elbette yanlış değil, lakin Hz. Peygamber’in (sav) tatbik ettiği usulü yapmamız daha münasip ve sevaplı olacaktır. Şöyle ki;

Yatsı namazının vakti, ‘imsak vaktine’ (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.[1] Ancak zorunlu olmadıkça namazların son vaktine bırakılmaması gerekir.[2]


Yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstahabdır. Gecenin yarısına kadar geciktirilmesi ise mubahtır. İkinci fecrin biraz öncesine kadar geciktirmek, bir özür olmadıkça, mekruhtur. Çünkü bu durumda yatsı namazının kaçırılmasından korkulur. (Ö. Nasuhi Bilmen İlmihali)

Sualinizle alakalı olarak, Teheccüd namazının vakti ile ilgili olarak da şunları ifade edelim;

Teheccüd namazı; yatsı namazından sonra uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan bir nafile namazdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar.”[3]  Başka bir hadîs-i şerîfte, “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” [4] buyrulmuş olması gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir.[5]

Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir.[6] (DİYK)

Bu görüşü esas alarak yatsı namazını kılıp yatmak, gece yarısından sonra uyanıp teheccüd ve vitir namazlarını kılıp sonrasında vaktin girmesiyle sabah namazının edâ edilmesi, daha uygun görünmektedir.

 

[1] Müslim, Mesâcid, 173

[2] Merğînânî, el-Hidâye, I, 38-39; Zeylaî, Tebyînü’l-Hakâik, I, 7981

[3] Ebû Dâvûd, Salât, 307

[4] Müslim, Sıyâm, 38 (202-203); Ebû Dâvûd, sıyâm, 56

[5] İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, Riyad, 1423/2003, II, 467-468

[6] Müslim, Salâtü’lmüsâfirîn, 26 (181-202


Yorum Yap

Yorumlar