Soru

İşlediği Günahları Başkasına Anlatmak

İnsan yaptığı kötülüğü bir başkasına anlatsa tevbesi kabul olur mu? Girdiği küfür veya şirki özellikle insanlar içtiği içkiyi veya girdiği zinayı başkasına çok anlatıyorlar. Daha sonra yaptığı bu kötülüklere tevbe etse kabul olur mu?

Tarih: 11.05.2021 18:03:18
Okunma: 1396

Cevap

KISACA :

Kişi Allah'a(c.c) isyan edip meydan okurcasına işlediği günahları övünerek anlatması Allah(c.c) muhafaza kişiyi dinden çıkarabilir. Tevbenin en birinci şartı bundan utanç duymak ve pişman olmaktır. İşlenen günahları övünerek anlatmak Allah'a(c.c) karşı bir isyan olur. Kişi bu yaptığından derhal tevbe etmelidir.

Sonuçta ne olursa olsun kişi "günahı açıktan işleme ve başkasına anlatma" günahı için de tevbe etse Allah(c.c) bu günahı da affeder. Allah(c.c) enbüyük günah olan "şirk" dahil olmak üzere samimi tevbe edildiği takdirde tüm günahları affedeceğini söylemiştir. O yüzden günahlarını açıktan işleyip anlatan kişi tevbe ederse Allah(c.c) o günahları da affedebilir.

"Ey günâhta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; muhakkak ki Allah bütün günâhları bağışlar. Şüphe yok ki O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (Zümer, 39/53)

Daha geniş izah için burayı okuyunuz.

Mümin günahını başkasına anlatmamalıdır. Çünkü anlatılan günahlar bazen başkaları tarafından da o günahı işlemeye karşı bir cesaret verir ve onlarda bir arzu uyandırabilir. Günahlar anlatıldığı zaman , toplumda günahların normalleşmesine ve basit görülmesine sebep olabilir. Bunun için günahlar asla başka ortamlarda anlatılmamalı ve başkalarının da o günahlara karşı meylini uyandırmamalıdır ki bu da büyük bir günahtır. Hatta o günahın yayılmasında rol oynadığı için o kişide günaha girer. Allah(c.c) kullarının günahlarını örtmek ister. Kul da bu engin rahmete layık olmak için çokça istiğfar etmeli ve pişmanlık göstermelidir.

"Ümmetimin hepsi affa (samimi tevbe edenler) mazhar olacaktır, günahını açıkça işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği bir günahı Allah gizlemiştir-örtmüştür. Ama, sabah olunca kişi: 'Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!' der. Böylece o kişi , geceleyin Allah(c.c) kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı alenî işlemenin bir çeşididir." [Buharî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52, (2990).]

"Biriniz bir günah işlediğinde, Allah da o günahı başkalarından gizlediğinde, yaptığı hatayı birine söylemeden duramaz mı? İnsan günahını başkasına anlatmamalıdır. Çünkü kullar affetmeyi değil ayıplamayı bilir. Allah ise ayıplamaz, affeder.” (İshak b. Râhûye, Müsned, III, 953)"

Gizli işlediği günahını aşikar edip açığa vuran kişi:
1.
 Allah’ın kusurunu örtme ihsanına karşı hıyanet eder.
2. Günahlara karşı başkasının meylini uyandırmakla bir cinayet işler.
3. Bizzat başkasını günah işlemeye teşvik etmek niyeti varsa bu da ayrı bir cinayet demektir. (Feyzu’l-Kadir, 5/a11)

"Kim  İslam'da  kötü bir çığır açarsa, açtığı çığrın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından birşey eksilmeden ona aittir.” (Riyâzu’s-Salihîn, 19, bab.)

Halbuki günah işleyen bir mümin günahını zaten pişman olduğu için anlatmamalı ve pişmanlığını da insanlara değil  Allah'a arzetmelidir. Bazen şeytan kişiye günahını anlattırmak ister . Güya kişi vicdanen rahatlayacağını zannederek (haşa hristiyanların günah çıkardığı gibi ) Allah'tan uzaklaştırarak kulların merhametine sığınır. Halbu ki günahları affedecek olan Allah'tır(c.c) 

"Ve (onlar,) çirkin bir iş yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı zikredip günahlarının bağışlanmasını isterler.(2) Zâten Allah'dan başka, günahları kim bağışlar? Hem (onlar,) işledikleri (günahları)nda kendileri bile bile ısrâr etmeyen kimselerdir"(Al-i İmran, 135)

"Bir günaha düşen, Allah’ın örtüsünü kaldırmasın, onu gizlesin!" (Sahih-i Müslim)


Yorum Yap

Yorumlar