Soru

Vitir Namazından Sonra Teheccüd Namazı Kılmak

Vitir namazından sonra teheccüt kılmak uygun mudur? Bu namazların vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.03.2024 05:51:22

Cevap

Teheccüd namazı; yatsı namazından sonra uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan bir nafile namazdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar.”[1]

Başka bir hadîs-i şerîfte, “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” [2] buyrulmuş olması gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir.[3]

Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir.[4]  (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Bu görüşü esas alarak yatsı namazını kılıp yatmak, gece yarısından sonra uyanıp teheccüd ve vitir namazlarını kılıp sonrasında vaktin girmesiyle sabah namazının edâ edilmesi, daha uygun görünmektedir.


[1] Ebû Dâvûd, Salât, 307

[2] Müslim, Sıyâm, 38 (202-203); Ebû Dâvûd, sıyâm, 56

[3] İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, Riyad, 1423/2003, II, 467-468

[4] Müslim, Salâtü’lmüsâfirîn, 26 (181-202


Yorum Yap

Yorumlar