Soru

Vehim, Evham

Risale-i Nurda yazılışlari farklı olan evham-mevhum-tevehhüm-vehmin taşıdıkları manalar aynı mı?

Tarih: 18.04.2021 06:27:23
Okunma: 117

Cevap

Risale-i Nurda geçen bu terimlerin bütünü, aynı kökten türetilir. O “vehim”dir. Yani: Gerçekte var olmayan, fakat var olduğu sanılan, varmış gibi tasarlanan düşünce ve zan. Diğer kelimeler ise bu kök üzerine Arapça’nın farklı vezinlerine girmiş kelimelerdir.  Fakat buna rağmen bu terimler metin içinde geçtiği yerde farklı manaları taşır. Arapça kaidelere göre şekil alan bu kelimeler manayı zenginleştirip metnin daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Kısaca genel itibariyle lügatlerde geçen mana farklılıklarını izah edelim.

Vehim: Gerçekte var olmayan, fakat var olduğu sanılan, varmış gibi tasarlanan düşünce ve zan, Kötü ihtimalleri düşünüp kurma, evham, vesvese, kuruntu, Yersiz korku ve zan, şüphe.

Evham: Vehm’in çoğul şeklidir evham; Üzüntüler. Vehimler. Kuruntular.

Mevhum: İsmi Mefuldür yani dilbilgisi kurallarında “nesne”yi ifade eder. Bir fiilin etkisi altında kalan (kimse veya şey). Gerçekte olmadığı halde var gibi düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmedilen (şey)

Tevehhüm: Asılsız şüpheye düşme, kuruntuya, vehme kapılma, delîle dayanmayan ihtimal üzerinde durma, Hiçbir delile veya senede dayanmayan mücerred ihtimal, Az tehlike ihtimâli olandan çok korkmak. Yok olanı var zannetmekle ye'se ve korkuya düşmek.


Yorum Yap

Yorumlar