Soru

Vaktin Bereketlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Vakit darlığı çekenler için nelari tavsiye edebiliriz? Bu hususta Peygamber Efendimiz'den tavsiyeler var mıdır?

Tarih: 8.09.2023 19:19:11
Okunma: 132

Cevap

İletişimin ve etkileşimin zirve çağını yaşadığı günümüzde insanların en büyük serzenişi vakit darlığı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Evvela şunu ifade etmek gerektir ki vakit insan için ömür demektir. Ömür ise insanın en kıymetli sermayesidir. Zira insan bu sermaye ile maddi-manevi güzellikler elde ederek ebedi ömründe huzuru ve saadeti kazabilir. Dolayısıyla vakit nimetini israf etmek bu hususta müsrif olmak insanın kendi eliyle kendisine yaptığı hazin bir kötülüktür.

Bu hataya düşmemek için ilk olarak dünya ve ahiret saadetini netice verecek meşguliyetler bularak vaktimizin her diliminde bu amaca uygun işlerle meşgul olmak iradesini göstermeliyiz. Yüce Rabbimiz bize Kur’ân-ı Kerîm’de O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul! [1] buyurarak vaktimizin her anını değerlendirmemizi emretmektedir.

Zamanın kıymetini bilmek ne kadar önemli ise içinde bulunduğumuz zamanda yapmamız gerekeni bilmek de o denli kıymetlidir. Vakit darlığı çekmemizin temel sebeplerini sorgulamamız gerekmektedir. Maalesef günümüzde insanlar zaman planlamasında bazı hatalar yapmakta bunun neticesinde yapması gereken işler hep yarım kalmaktadır. Tam da bu noktada Rabbimizin ibadetlerimizi zamana tanzim etmesi bize muhteşem bir örnektir. Her bir ibadet, vaktini beklemektedir ve o vaktin içinde yapılmaktadır.

Ayrıca İslâm tarihinde binlerce sayfa kitap yazan, kısa hayatlarına çok büyük hizmetler sığdıran âlimlerin en büyük hususiyeti doğru bir zaman planlamasıdır.  Bizlerde kısa ve uzun vadeli hedeflerimize uygun yapacağımız doğru bir zaman tanzimi ile hayatımızın her anını dolu dolu yaşayabiliriz.

Zamanın farkına varmak da zamanın bereketlenmesini netice verecektir. Bir tüccar sermayesinin her kuruşunu hesaplar ve onunla ticaret yapar. İşte bizler de en kıymetli sermayemiz olan vaktimizin her anının farkında olmalıyız. Nice insanlar günlük randevularını veya işlerini öğlen, akşam, gibi belirsiz kavramlar ile tanzim etmektedir. Hâlbuki bunun yerine saat hatta dakikaları hayatımızda zaman kavramları olarak kullanarak sermayemizin her kuruşunu kullanabiliriz.

Çalışmak için uygun gün ve saat beklemek veya uygun bir yer aramak da zamanımızın boşa geçmesini netice veren yanlış bir düşüncedir. Bediüzzaman Hazretleri’nin Birinci Dünya Savaşı esnasında cephede iken İşaratü’l-i’câz isimli Kur’ân tefsirini yazması bizlere gösteriyor ki her vakit çalışmak için bir imkândır ve ona uygun yapılacak işler muhakkak vardır.   

Son olarak; güne erken başlamak vaktimizin bereketlenmesi adına en mühim esaslardandır. Sahr el-Gâmidî (ra)’dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Ya İlâhî! Sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli eyle.”[2] Diyerek dua etmiştir. Ayrıca Sahr (ra) demiştir ki; “Peygamber (sav) bir seriyye veya bir ordu göndereceği zaman onları günün evvelinde gönderirdi. demiştir. Peygamber Efendimizin (sav) bu duası ve davranışı bizlere gösteriyor ki güne erken başlamak yani sabah namazı ile yataklarımızdan ayrılıp maddi manevi çalışmaya başlamak vaktimizin bereketlenmesine vesile olacaktır.


[1] İnşirah, 94 /7

[2] Ebû Dâvûd, Cihâd, 85, h no 2606


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar