Soru

Yatsıdan Sonra Uyku

Yatsı namazından sonra yatılması iyi olur diye bir duyum var, doğru mudur? Gece saat kaç gibi yatılması gerekir?

Tarih: 19.07.2022 01:40:45
Okunma: 493

Cevap

Hz. Peygamber (s.a.s.), ashâbına yatsı namazını kıldırır ve önemli bir durum olmazsa dinlenmeye çekilirdi. Gecenin son anlarını ise ibadetle geçirirdi. Teheccüd namazından sonra bir süre dinlenir ve müezzinin ezanıyla sabah namazına kalkardı. Hz. Âişe, bu durumu şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.), gece namaz kılardı. Sabah, tan yeri ağarınca kısaca iki rek’at namaz kılar, sonra müezzin gelip sabah ezanını okuyuncaya kadar sağ yanı üzerine yaslanıp uzanırlardı.[1] Resûlullah'ın (s.a.s.) uyku düzeni böyle olmakla birlikte bu davranış, bağlayıcı bir uygulama değildir. Kişi, bulunduğu iklim, ortam ve çalışma hayatının şartlarına göre kendi uyku düzenini belirleyebilir.

Diğer taraftan “Ebû Berze'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.), yatsı namazından önce uyumayı, yatsı namazından sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.[2] Bu hadis hakkında şöyle bir değerlendirme yapılmıştır:

 “…Yatsı namazından sonra konuşmanın hoş karşılanmayışının sebebi, uykusuz kalınmasından dolayı fazileti çok olan gece namazı, hatta sabah namazına uyanamama tehlikesidir. Ayrıca gece çok oturan ve uykusunu tam alamayıp dinlenemeyen kimseler, gündüz yapmaları gereken işleri tam ve verimli bir şekilde yapamazlar. Fakat hadiste tavsiye edilen bu husus, bir yasaklama olmayıp faydasız sözlerden, helâl olmayan eğlencelerden ve zamanı boşa geçirmekten sakındırmadır. Faydalı sözler, hayra yönelik sohbetler, ders müzakeresi, misafir ağırlamak, aile efradı ile hasbihal etmek, sâlih kişilerin meclislerinde bulunmak, kısacası dinimizin iyi ve güzel bulduğu şeylerle meşgul olmak kınanmış veya yasaklanmış olmayıp bilakis müstehaptır…”.[3] (Din İşleri Yüksek Kurulu)

 

[1]  Buhârî, Deavât 5; Müslim, Müsâfirîn, 121-122.

[2] Buhârî, Mevâkît, 23, 39 [568, 599]; Müslim, Mesâcid, 236 [647]

[3] Komisyon, Riyâzü's-Sâlihîn -Peygamberimizden Hayat Ölçüleri-, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2001), 7/297-298.


Yorum Yap

Yorumlar