Soru

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kısa Hayat Kronolojisi

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını kısa bir şekilde özetler misiniz?

Tarih: 23.02.2023 17:00:12
Okunma: 526

Cevap

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ’NİN HAYAT KRONOLOJİSİ

1877- Bitlis’in Nurs Köyü’nde dünyaya gelişi.

1891- 14 Yaşında medreseden icâzet alması.

1892- Siirt’e gidip âlimleri münazaraya davet etmesi.

1893- Bitlis’te iki sene Vâli Ömer Paşa’nın konağında kalması.

1895- Van’da ders vermeye başlaması.

1897- Van Kalesi’nden düşüp acîb bir şekilde kurtulması.

1898- İngilizlerin Kur’ân’ı söndürme planına karşı bütün kuvvetiyle Kur’ân’ın müdafaasına yönelmesi.

1904- İlk eserlerini te’lif etmesi.

1907- Kışa doğru İstanbul’a gelip Medresetüzzehrâ Projesini saraya sunması ve âlimleri münazaraya daveti.

1908- 24 Temmuz. 2. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul ve Selanik’te halka hitab eden nutuklarda bulunması.

1909- 31 Mart İsyanı’nda yatıştırıcı hizmetlerine rağmen yargılanması ve beraat etmesi.

1910- İstanbul’dan ayrılıp Van’a gitmesi.

1911- Münazarat ve Muhakemat Risalelerini te’lif etmesi.

- Şam’a gidip Emevî Camii’nde meşhur Hutbe-i Şâmiye’sini okuması.

- İstanbul’a gidip Sultan Reşad’la Rumeli seyahatine katılması.

1912- İstanbul’dan Van’a dönmesi.

1913- Van’da Medresetüzzehrâ’nın temelini atması.

1914- Gönüllü Alay Kumandanı olarak Pasinler Cebhesi’nde 1. Dünya Harbine katılması.

1915- Van’ın müdafaasında Ermeni ve Ruslara karşı cihadı.

1916- Bitlis müdafaasında esir düşüp Rusya’ya götürülmesi.

1918- İki buçuk yıl esaretten sonra firar edip İstanbul’a gelmesi.

- Harb sırasında te’lif ettiği İşârâtü’l-İ’caz Tefsiri’ni İstanbul’da tab ettirmesi.

- 25 Ağustos. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye aza yapılması.

1920- İngilizlerin İstanbul’u işgali üzerine “Hutuvat-ı Sitte”yi neşretmesi.

- 18 Mart. Yeşilay’ın kurucuları arasında yer alması.

- Anadolu’daki kurtuluş savaşını desteklemesi.

1921- Eski Said’den Yeni Said’e geçmesi.

- Arabî Mesnevî-i Nûriye Risaleleri’ni te’life başlaması.

1922- Büyük Millet Meclisi’nin daveti üzerine Kasım Ayı’nda İstanbul’dan Ankara’ya gelmesi.

1923- 19 Ocak. Milletvekillerini namaza davet eden bir beyanname neşretmesi.

- 13 Mayıs. İstanbul üzerinden Van’a git­mek üzere Ankara’dan ayrılması.

1923/1926- Van yılları.

1926- Nisan Ayında Van’dan alınarak İstanbul’a getirilmesi.

- Mayıs Ayında ilk sürgün yeri olan Burdur’a getiri­lmesi.

- Nur’un İlk Kapısı Risalesi’ni Burdur’da te’lif etmesi.

1927- Şubat Ayında ikinci sürgün yeri olan Isparta’ya getirilmesi.

- 1 Mart. Isparta’nın Eğirdir İlçesi’ne bağlı Barla Nâhiyesi’ne nakledilmesi.

- Haşir Risalesi’ni yazarak Risale-i Nur Külliyatı’nı te’life başlaması.

1934- 24 Haziran. Barla’dan Isparta’ya nakledilmesi.

1935- 27 Nisan. Bediüzzaman ve talebelerinin Isparta’da tutuklanmaları.

- 7 Mayıs. Ağır Ceza’da yargılanmak üzere Eskişehir Hapishanesi’ne sevk edilmeleri.

- 19 Ağustos. Mahkemece Bediüzzaman’a bir sene, on beş talebesine altışar ay ceza verilmesi.

1936- 13 Mayıs. Bediüzzaman’ın sürgün edildiği Kastamonu’ya gelmesi.

1943- Eylül Ayı. Kastamonu’da tutuklanan Üstad’ın Ankara üzerinden Isparta’ya getirilmesi.

- Kasım Ayı. Ağır Ceza’da yargılanmak üzere Isparta’dan Denizli Hapsi’ne sevk edilmeleri.

1944- 17 Mart. Hâfız Ali’nin Denizli Hapsi’nde zehirlenerek şehid edilmesi.

- 15 Haziran. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etmeleri.

- 1 Ağustos. Hükümet kararıyla sürgün edildiği Afyon’un Emirdağ İlçesi’ne getirilmesi.

1948- 23 Ocak. Bediüzzaman ve ta­lebelerinin tevkif edilip Afyon Hapsi’ne getirilmeleri.

- 6 Aralık. Mahkeme’nin Bediüzzaman’a 20 ay ve talebelerine muhtelif cezalar vermesi.

1949- 20 Eylül. Hapisten tahliye edilmesi ve bir müddet Afyon’da kalması.

- 2 Aralık. Tekrar Emirdağ’a getirilmesi.

1950- 14 Mayıs. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi.

1951- 18 Kasım. Hazret-i Üstad’ın Isparta’ya giderek Hüsrev Efendi’nin evinde kalmaya başlaması.

1952- 22 Ocak. Gençlik Rehberi Davası için İstanbul’da tutuksuz olarak yargılanmaya başlaması.

- 5 Mart. Mahkemenin üçüncü celsede beraat kararı vermesi ve Üstad’ın Emirdağ’a dönmesi.

1953- Baharda İstanbul’a gelip birkaç ay kalması.

- Mayıs. Samsun Mahkemesi’nden beraat etmesi.

- Yaz ortasında Emirdağ’a dönmesi.

- 23 Ağustos. Yerleşmek üzere Isparta’ya gelmesi.

1954- Isparta Mahkemesi’nde Bediüzzaman ve bazı Nur Talebeleri aleyhinde dava açılması.

1956- 23 Haziran. Risale-i Nur’un Afyon Mahkemesi’nde beraati ve iadesine karar verilmesi.

- Risale-i Nur’un yeni harflerle matbaalarda basılmaya başlanması.

-11 Eylül. Isparta Mahkemesi’nde iki senedir devam eden dava için men-i muhakeme kararı çıkması.

1957- 12 Nisan. Üstad’ın Isparta Tugay Camii temeline ilk harcı koyması.

1959- Aralık Ayından itibaren İstanbul, Ankara, Konya, Emirdağ ve Isparta arasında seyahatler yapması.

1960- 20 Mart. Isparta’dan Urfa’ya doğru son yolculuğuna çıkması.

- 23 Mart. Hazret-i Üstad’ın Ramazan Ayının 25. Günü Urfa’da vefatı.

- 24 Mart. Urfa Dergâh’taki kabrine defnedilmesi.

- 27 Mayıs. Askerî bir darbeyle Menderes Hükümeti’nin iktidardan indirilmesi.

- 12 Temmuz. Bediüzzaman’ın askerlerce kabrinden alınan naaşının Isparta’da meçhul bir yere nakledilmesi.[1]

 

[1] Bediüzzaman Hazretlerinin ve Risale-i Nur davasının detaylı tarihçesini öğrenmek için lütfen bkz; Hayrat Neşriyat, Bediüzzaman Said Nursî ve
Hayru'l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak,

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar