Soru

Umre Parasını Filistin'e Göndermek

Son günlerde Suudi Arabistanın Filistin olaylarında Amerika'yı desteklemesi, Suriye halkının umre ziyaretini engelleyen anlaşma yapması, Yemen'e saldırı yapıldığında hava sahasını kullandırması gibi durumlar sebebiyle şöyle sorular ile karşılaşıyoruz: Tüm bunları yapan Suudi Arabistan'a neden para kazandırıyoruz? Umre parasını Filistin ve Yemen'e göndermek daha hayırlı olmaz mı? Böyle diyenlere ne diyebiliriz?

Tarih: 12.01.2024 08:59:55
Okunma: 249

Cevap

Umre, Allah için yapılan bir ibadettir.  Soruda zikredilen nedenlerden dolayı bu ibadetten vaz geçmek doğru değildir.

Hanefî ve Mâlikîler'e göre Müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır. [1]

Duanın merkezi o mübarek makamlardır. Bizler o makamlara gidip başta Filistin olmak üzere âlem-i İslâm’a dua edip ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Suudi Arabistan yönetiminin tavırlarından dolayı bu ibadeti terk etmek yanlıştır.

Yardım yapmak isteyen yine yardımını yapabilir. Umre ibadeti ayrıdır, sadaka ibadeti ayrıdır.

Umre, belli bir vakte bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra Kâbeyi tavaf edip, Safa ile Merve arasında sa'y etmekten ibarettir. Tavaf ve Sa'y den sonra tıraş olarak ihramdan çıkılır. Böylece Umre tamamlanmıştır. [2]


[1] Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, s.387

[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 1/465-466


Yorum Yap

Yorumlar