Soru

Tüp Bebek

Normal şekilde çocuk sahibi olamayan karı-kocanın kendileri arasında tüp bebek uygulaması caiz midir?

Ayrıca Tüp bebek uygulamasının karı-koca olmayan kimseler arasında yapılması caizmidir?

Tarih: 28.12.2020 11:52:16
Okunma: 824

Cevap

Normal şekilde çocuk sahibi olmayan karı-kocanın kendileri arasında tüp bebek uygulaması: Çocuk sahibi olmayan karı-kocanın kendi menilerini ilmi bir metot ile mezcettirip tüp bebek usulünü uygulamak hususu yeni bir mesele olduğundan, önceki Fıkıh kitapları onu dile getirmemiştir. Ama Fıkıh kitaplarından hükmü anlaşılıyor. Mesela: Hatib Şirbini şöyle diyor: "Bir kadın ihtilam olmuş kocasının menisini alıp tenasül organına yerleştirmek suretiyle hamile olursa, doğan çocuk kendilerine aittir ve kadın yaptığı işte günahkâr değildir. "Buna göre de tüp bebek uygulaması yapılabilir."

Diğer sorunuzun cevabı da şöyledir: Tüp bebek uygulamasının karı-koca olmayan kimseler arasında yapılması caiz değildir ve bir çeşit zinadır.

Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar

Bu konuda bir açıklamada şöyledir:

İster kadın, ister erkekteki bir kusur sebebiyle, tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 20.05.1992 tarihli kararına göre;
a) Döllendirilecek yumurta ve spermin her ikisinin de nikâhlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi birisinin yabancıya ait olmaması;
b) Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan eşin rahminde gelişmesi;
c) Bu işlemin, gerek anne-babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla, tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur.
Başka bir kadının yumurtasının alınması veya kocası dışında yabancı bir erkeğin sperminin kullanılması ile bir kadının gebeliğinin sağlanması ise caiz değildir.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar