Soru

Tevrat ve İncil'de Sahabeler

27. sözün zeylinde: "Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medh-ü senasına mazhar olan sahabelere, fazilet-i külliye nokta-i nazarında yetişilemez." deniliyor. sahabeler Tevrat ve İncil'de nasıl medh-ü sena edilmiştir?

Tarih: 29.03.2011 21:40:06
Okunma: 4735

Cevap

“ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi” sözüyle bütün ayıplardan uzak ve temiz olan âl ve ashabının kudsi olduklarını

Yatağa yatarken Allah’ı anarak neşelenmeleri,

Cihangir devletlere galip gelecekleri,

 Her zaman tekbir ve dualarla meşgul olacakları,

Allah’ın birçok nimetlerine nail olacakları,

Mülk ve saltanatın Müslümanlara verileceği,

Cihadda gösterecekleri kahramanlıklara alemin hayran kalacağı,

Zikir ve dua ile vakit geçirmeleri ve bu sayede ebedi saadete kavuşacakları,

Yüzlerinde sevinç, ruhlarında huzur olacağı,

Üzerlerinden kederin kalkacağı,

İçlerinden hasretin gideceği,

Ümmetin zenginlerinin onun emrine uyarak mallarını Allah yolunda cömertçe harcayacakları ve daha başka vasıflarla Allah geçmiş semavi kitaplarda başta Ashab-ı Kiramı ve ümmet-i Muhammed’i övdüğünü Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiye’sinde ispat etmiştir. (cisri Hüseyin, Risale-i Hamidiye, türdav yayınları, 1980)


Yorum Yap

Yorumlar

Sahabe hep arkanızdayız.
Gönderen: DİLARA KÖKSAL
Tarih: 23.12.2011 08:57:51