Soru

Temayül ve Meyil

Temayülve meyil kelimeleri ne demektir. 

Tarih: 3.02.2017 15:24:11
Okunma: 2696

Cevap

Meyil: Bir tarafa eğilme, eğilim ve istek gibi manalarda kullanılmıştır.

Temayül: Meyil kelimesinin Tefaül babında türetilerek  kullanılan bir kelimedir

temayül ::: (a. i. meyl'den. c. : temâyülât) : 1) meyletme, eğilme, bir yana çarpılma. 2) bir yana veya bir kimseye fazla tarafdârlık ve sevgi gösterme.

 

تفاعل Tefâ’ul Babı

Fiilin başına fethalı te getirilerek, ikinci harften önce elif eklenir.

تَفَاعَلَ ـ يَتَفَاعَلُ ـ تَفَاعُلٌ

Özellikleri:

a.    Müşareket (ortaklık) bildirir.

تَكَالَمَ ( karşılıklı konuştu) تَضَارَبَ (karşılıklı vuruştu/dövüştü)

b.    Bir işi yapar gibi görünmeyi, yahut kendinde olmayan birşeyi varmış gibi göstermeyi bildirir.

تَمَارَضَ (hastaymış gibi yaptı)

تَبَاكَى (yalancıktan ağladı)

تَنَاوَمَ (uyur gibi yaptı)

 

Üçüncü Nükte: Birbirine mütenâsib olan eşyâ arasında meyil ve cezb vardır. Yani birbirine temâyül ederler. Ve yekdiğerini celb ederler. Aralarında ittihâd olur. Fakat birbirine zıd olan eşyânın aralarında nefret vardır. Çekememezlik olur. İttihâdları olmaz. (İşarat-ül İcaz)


Yorum Yap

Yorumlar