Soru

Sinek Öldürmek

Sinek öldürmek günah mıdır?

Tarih: 25.08.2012 15:57:20
Okunma: 17408

Cevap

Zararlı olanların zararını def etmek için mücadele edilebilir. Fakat sinek durduğu yerde zarar vermediği halde öldürmek uygun değildir. 

28. Lemada geçen Sinek Risalesinde şöyle geçiyor:

Büyük bir âyetin küçük bir nüktesidir.

"Sadâkatte nâmdâr, safvet-i kalbde mümtâz Süleyman Rüşdü ile bir muhâvere-i latîfe: Şöyle ki; güz mevsiminde, sineklerin terhîsât zamanına yakın bir vakitte hodgâm insanlar, cüz’î tâ‘cîzleri olan sinekleri itlâf etmek üzere odamıza ilaç isti‘mâl ettiler. Benim fazlarikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bil’âhire, o insanların inâdına sinekler daha ziyâde çoğaldılar. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gāyet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüşdü’ye dedim: “Bu küçücük kuşlara ilişme. Başka yere ser.” O da kemâl-i ciddiyetle: “Bu ip bize lâzımdır. Sinekler başka yerde kendilerine yer bulsunlar” dedi. Her ne ise... Bu latîfe münâsebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki: “Böyle, nüshaları çoğalan nev‘lerin ehemmiyetli vazîfeleri ve kıymetleri var.” Evet, bir kitabın kıymeti nisbetinde nüshaları teksîr edilir. Demek sinek cinsinin de ehemmiyetli vazîfesi ve büyük kıymeti var ki; Fâtır-ı Hakîm, o küçücük kaderî mektubları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çoklukla teksîretmiş. 

Muzırların yalnız zararlarını def‘ için mücâdele olabilir. Meselâ koyunları, kurtların tecâvüzünden korumak için onlara mukābele edilir."


Yorum Yap

Yorumlar