Soru

Şehidlik ve Ölüm Acısı

Birinci mektupda üstadımız şehitler için 'onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar, yalnız kendilerini daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar, kemalı saadetle müteleziz oluyorlar, ölümdeki firak acısını his etmiyorlar' demiş. Bundan kasıt öldüklerini hiçmi bilmiyorlar, bunu izah edebilir misiniz?

Tarih: 19.01.2013 08:43:41
Okunma: 4550

Cevap

Farklı bir aleme gittiklerini biliyorlar. Fakat ölüm acısını hissetmedikleri için kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Allah katında güzel bir şekilde rızıklandırılıyorlar. Bunun için öldüklerini hiç mi bilmiyorlar, kesin bir şey diyemiyoruz.

Üstadımız yine birinci Mektubda şunu söylüyor:

"Hatta ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Be­nim yanımda ve benim yerime şehîd olduktan sonra, üç aylık mesâfede esârette bulunduğum zaman, mahall-i defnini bilmediğim halde, bence bir rüyâ-yı sâdıkada tahtelarz bir menzil sûretindeki kabrine girmişim. Onu şühedâ tabaka-i hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus’un istîlâsından çekindiği için, yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz’î rüya, bazı şerâit ve emârâtla, geçen hakîkate bana şuhûd derecesinde bir kanâat vermiştir."

Kuran'da da buna işareten,

"Ve Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! Bil‘akis (onlar) hayatdârdırlar, fakat (siz) anlayamazsınız." (Bakara, 154)

"Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Bil‘akis (onlar) hayatdardırlar, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar." (Al-i İmran, 169)


Yorum Yap

Yorumlar