Soru

Rüyada Allah'ı Görmek

Rüyada Allah'ın zatını cemal sıfatıyla görmek mümkün mü? Rüyada Allah'ı görmenin nasıl olduğunu açıklar mısınız?

Tarih: 16.01.2021 04:27:18
Okunma: 115

Cevap

Rüyada Allah (c.c)’ı görmek mümkündür. Zira Sevgili Peygamberimiz (a.s.m) Rabbini gördüğünü ifade buyurmuştur. “Rabbimi (rüyada) en güzel surette gördüm.” (Tirmizi, Tefsir, 39)

Yine İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin rüyasında Allah’ı yüz defa gördüğü rivayet edilmiştir. (Redd’ül Muhtar, İbn-i Abidin, c.1, s. 57)

Fakat bu görme hadisesinin nasıl olduğu noktasında farklı açıklamalar yapılmıştır. Mesela İmam Taftazani: “Allah’ın rüyada görülmesi bir tür kalbî müşahededir, gözle görmek değildir.” (Şerhu’l Akaid, Sa’düddin et-Taftazani, trc. Talha Hakan Alp, s. 204) diye ifade etmiştir. Bir de bu görme fiilinin Allah’ın Zatını görme değil de sıfat ve tecellilerinin olacağı da ifade edilmiştir. Çünkü Rabbimiz hiçbir mahluka benzemediği gibi O’na bir şekil de nisbet edilemez.


Yorum Yap

Yorumlar