Soru

Rüya ile amel edilir mi?

Rüya ile amel edilir mi?

Tarih: 17.03.2011 12:21:53
Okunma: 13419

Cevap

Genel anlamda "Rüya ile amel edilmez." kaidesi esas kabul edilmiştir. Çünkü Müslümanın amellerinin dayanağı rüyalar değil, dinimizin hükümleridir.

Hem rüyalar çok defa karışık şeyler olup doğru tabir edilememe riski çok yüksektir. Bazen de rüyalara Şeytan'ın karışmasıyla pek çok yanlış şeyler girer. Bu sebeble rüyayla amel etmeye kalkan kimselerin bu kaide sayesinde zarara düşmeleri engellenmek istenmiştir.

Bununla birlikte bazı rüyalar sadık ve Rahmânî rüyalar olarak tanımlanmıştır. Böyle sadık rüyalarla bazı şartlarla istisnaen amel edilmesi de mümkündür.

O da görülen şeyin dinen caiz olması, sadık rüya olduğuna çok açık dair deliller olması, dünyevi açısından da çok açık zararsız ve faydaya sebeb olması gibi şartlardır. Bu şartlar dahi olsa, yine de amel etmek zorunda değildir, kişiyi dinen mecbur kılan bir vasfı yoktur.

Bir de istihare sonucu görülen rüyalar vardır. Bir işte nasıl davranması gerektiğine dair istihare namazı kılıp rüyaya yatan kişiler de o rüyanın olumlu ya da olumsuz görünmesine göre davranabilirler. Fakat bu gibi istihare rüyalarının dahi kat'i bağlayıcılığı yoktur. Ne dinen, ne de dünyevi bir zararı gerektirmiyorsa görülen rüya muvacehesinde hareket edilebilir.

Son olarak, yukarıdaki şartlarla , gören kişinin yalnız kendisi rüya ile amel etse de başka birisini amel etmeye asla zorlayamaz. 


Yorum Yap

Yorumlar