Soru

Rüku ve Secde

Namazda bir defa rüku iki defe secde yapmanın hikmeti nedir?

Tarih: 31.10.2011 14:24:53
Okunma: 7656

Cevap

Namazın her bir rüknünün, her bir kısmının ayrı ayrı hikmetleri bulunuyor.
Allah'ın isimlerinden biri de Hakim’dir. Yani yaptığı işte mutlaka pek çok hikmet, maslahat ve hedefleri gözetip yaratmasıdır. Elbette emrinde ve yasağında da binlerce hikmetleri olacağı muhakkaktır. En önemli ibadet olan namazın da her hareketinde pek çok mana bulunmaktadır. 
Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 
Namaz dinin direğidir. Kabenin de kainatın direği olduğu düşünülürse namazımızda kabeye yönelmenin hikmeti anlaşılmış olur. 
Ellerimizi kaldırıp tekbir almak, iki elimle iki dünyamı da arkaya atarak sırf Allah için namaza duruyorum manasına;
Ayakta durmakla ağaçların, dağların ve sürekli ayakta durarak ibadet eden meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz. 
Rükuda deve, keçi, koyun gibi hayvanların ve sürekli rükuda duran meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.
Secde de sürüngenlerin, otların ve sürekli secde de duran meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.
Otururken bütün mevcudatın ibadetlerini kendi hesabımıza Allah’a takdim ediyoruz. Sonunda da sağa ve sola selam vermekle bütün kainata selam vermiş oluyoruz. 
Ayrıca namaz kılarken bütün vücudumuza ve her bir uzvumuza da ibadet ettirmiş oluyoruz. 
Kıyam da bir anlam ifade ediyor, kiraat da. Kiyamdan sonra rükuya gitmenin de bir hikmeti var, rükudan sonra secdeye kapanip ona en yakin hâle kavusmanin da... 
Kâinat çapinda icra edilen külli bir ibadetin temsilcisi makamindaki insan kendi vücudunda her an cereyan eden ibadetlerle birlikte canli ve "cansiz" sandigimiz âlemin ibadetlerini de günde bes kez Rabb-i Rahîmi'ne arz etmek durumunda:
Secdeyi iki kere yapmanın hikmetini bazı alimler ise şöyle açıklamışlardır: 
"Şeytan bir kere dahi secde etmekten içtinab etmiştir. Biz ise iki kere secde ediyoruz ki hem Allaha şükrümüzü eda edelim hem de secdenın yüzünü yere sürtelim." 
Secdeyi veya her hangibi bir ibadetteki ameli nasıl veya kaç defa olacağını bize Rasulullah (s.a.v.) "benim (benden gördüğünüz gibi) kıldığım gibi namaz kılın" demiştir

Hikmetlerine gelince

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah cehennemliklerden olan kimseler için rahmet murad edince kendisine ibadet edenleri cehennemden çıkarmaları için meleklerine emredecektir.Onlar da secde izlerinden mu'minleri tanıyarak cehennemden çıkaracaklardır. Allah secde izi bulunan yeri yakmayı cehennem ateşine yasaklamıştır. Ve böylece cehennemden çıkarılacaklardır. Cehennem insanoğlunun bütün âzâlarını yakacak yalnız secde izlerinin bulunduğu yerleri yakmayacaktır"

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Ummetimden olan herkesi kıyamet günü kesinlikle tanırım.” “Ey Allah'ın Rasûlu‎! O kadar kalabalığın içinde onları nasıl tanırsın?” de­diler.Şöyle buyurdu: “Nişansız simsiyah at sürüsünün içine girsen, orada alnında ve ayaklarında beyazlık bulunan bir at olsa, sürünün içinde bu atı fark etmez miydin?”So­ruyu soran kişi: “Elbette fark ederdim.” dedi.Bunun üzerine Hz. Pey­gamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Muhakkak ki, üm­me­timin de o gün secde etmeleri sebebiyle alınlarında ve ab­dest almaları sebebiyle de abdest azalarında parlaklık olacaktır.”( Ahmed sahih senedle rivâyet etmiştir. Tirmizî de hadisin bir parçasını rivâyet etmiş ve sahih olduğunu söylemiştir. Hadis, “es-Sahîha”da tah­riç edilmiştir. Tirmizî, Sefer 424 (604), c.1, s.408)


Yorum Yap

Yorumlar