Soru

Ruhun İsbatı

"Ceset ruh ile kaimdir, ruh cesed ile kaim değildir" sözüne bir örnek verir misiniz? Ruh nasıl ispat edilir?

Tarih: 10.11.2009 00:00:00
Okunma: 4481

Cevap

Ruh katiyen vardır ve bakidir. Mesele çok açıktır. Asrımızda şüphecilik ön plana çıktığından, en açık şeylerden bile bazıları şüphe eder olmuştur. Bazan en açık meseleler görülemez hale gelmiştir. Kalbe kanaat vermesi açısından birkaç delille bu mesele halledilebilir.

Birincisi: Sayılamayacak kadar evliyanın ruhlarla temasları, hatta kabirdeki hallerini görmeleri, halktan bir kısmının onlarla rüya vasıtasıyla konuşmaları ve münasebet kurmaları o kadar çoktur ki bu hal artık insanların bilinegelen bilgileri sırasına geçmiştir.

İkincisi: Herkes kendisine, hayatına dikkat etse baki bir ruhun varlığını hisseder. İnsan ne kadar yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde kendisinde esaslı bir hakikatin değişmediğini  görebilir. Cesedin gelip geçici olduğunu, kendisinde baki bir gerçeğin devam ettiğini bilir. Demek ki cesed ruh sayesinde ayakta kalır. O kadar zaman ve olaylar geçmesine rağmen insanda değişmeyen bir şeyin varlığını herkes hissedebilir. Eğer cesed esas olsaydı değişen bedenle beraber insanın da herşeyinin değimesi gerekirdi. Fakat değişmediğine hepimiz şahit oluyoruz.

Üçüncüsü: Bedenimizi oluşturan maddelere baktığımızda bunların kendiliklerinden biraraya gelip mükemmel bir yapı oluşturmaları ve uzun yıllar yıkılmadan devam ettirmeleri ve o maddelerin duygu ve düşünce sahibi olmaları mümkün değildir. Onları birarada tutan ve duygu ve düşüncelerimizin kaynağı olan manevi bir varlığın da bulunması gerekir. O da ruhtur.

Demek ruh vardır ve bedenimiz değiştiği halde o aynı özellikleriyle varlığına devam etmektedir. İnsan öldüğünde ruhun bedenden çıkmasıyla cesedin hemen dağılmaya başlaması cesedin ruh ile kaim, yani ayakta kalabildiğini ruh olmadığında kalamadığını gösteriyor.

Bu aynı zamanda ruhu varlıkta tutan şeyin cesed olmadığı anlamına da gelir. Çünkü iki şeyin aynı anda birbirini ayakta tutması aklen mümkün değildir. Mesela, Ali ancak Veli'nin tutmasıyla ayakta durabiliyorsa, Veli de Ali'nin tutmasıyla ayakta duruyor denemez. Çünkü Veli ayakta durmak için yardıma ihtiyacı olsa idi Ali'yi tutamazdı.

Bunun gibi, beden varlığını içinde ruhun bulunmasına borçlu ise, ruh da varlığını bedene borçlu değildir. Öyleyse ruh bakidir, bedenin ölmesiyle ölmez ve yok olmaz.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar