Soru

Risale-i Nurdan Bir Cümle

"Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’an’ın bâhir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’caz-ı manevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve o maden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi"

Burada geçen yerleri kelime kelime izah eder misiniz?

Tarih: 25.11.2022 00:01:03

Cevap

Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’an’ın apaçık bir delili ve kuvvetli bir tefsiridir. Yani Kur’an’daki hakikatleri açıkça ortaya koyan ve hakikatlerini izah ve ispat eden bir tefsirdir. Kur’an’ın parlak ve insanları aczde bırakan hakikatlerinin birer parlak mucize olduğunu beyan eden bir eserdir. Kur’an denizinin bir sızıntısıdır. Yani kaynağı Kur’an’dır. Yine Kur’an güneşinin bir ışığı ve parıltısıdır. Hakikat ilimlerinin kaynağı olan Kur’an’dan ilham ve feyiz alan Risale-i Nur, Kur’an’ın manevi bir tercümanıdır. 


Yorum Yap

Yorumlar