Soru

Risale-i Nur'u Yazmanın Önemi

Risale-i Nur'u yazmanın önemi nedir? Ve neden osmanlıca?

Tarih: 21.01.2009 00:00:00
Okunma: 7453

Cevap

Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üstad Bediüzzaman hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesi’nin sonundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak kendi elleriyle Risale-i Nur’u yazanların yüz şehid sevabı kazanabileceğini bildirmektedir. Aynı mektubun haşiyesinde ise Risale-i Nur’u yazmanın beş çeşit ibadet manası taşıdığını şöyle anlatmaktadır:

  1. En mühim bir cihat olan ehli dalalete karşı manen cihat etmek.
  2. Bu Kur’an hakikatlerini neşretmek hizmetinde Üstadına yardım etmek.
  3. Müslümanların imanına hizmet etmek.
  4. Kalemle yazarak bizzat ilim tahsil etmek.
  5. Bazen bir saati bir sene ibadet sayılan tefekkür ibadetini yapmak.

Ayrıca Emirdağ Lahikası isimli eserindeki bir mektubunda Risale-i Nur’u yazmanın faydalarını şöyle anlatır:

“Kalemle yazarak Nurlara hizmet ve sadakatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. Birincisi, Kur’an ayetlerinin de işaretiyle imanla kabre girmektir. İkincisi, bütün Nur Talebeleri’nin manevi kazançlarına ve sevaplarına ortak olmaktır.”

Yine aynı mektubda Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’ları Kur’an harfleri ile yazmanın manevi çok kazançlarının yanında bu dünyada da beş tane faydası olduğunu şöyle anlatır:

  1. Rızıkta bereket.
  2. Kalpte rahat ve sürur.
  3. Geçimde kolaylık.
  4. İşlerinde muvaffak olmak.
  5. Talebelik faziletini kazanmak ve bu sayede bütün Risale-i Nur talebelerinin manevî kazançlarına ve dualarına hissedar olmaktır.

Buraya kadar aldığımız faydaların ne kadar büyük sevep ve faziletler olduğu gayet açıktır. Üstad Bediüzzaman’a talebe olmaya niyet eden herkesin bu büyük kazancı kaçırmamaya çalışması gerekir. (Bkz. Lem’alar, 21. Lem’a İhlas Risalesi ve Bütün Lâhikalar)

Neden Osmanlıca sualinin cevabı yukarıda kısmen verlmiş olmakla beraber şunu da ilave edelim. Osmanlıca farklı bir dil adı gibi anlaşılabiliyor. Bunun asıl tabiri hatt-ı Kur'an yani Kur'an yazısıdır. Bütün İslam milletlerinin ortak yazısı Kur'an alfabesidir. Her millet kendi diliyle konuşur. Fakat ortak alfabemiz Kur'an harfleridir. Bu kudsi harflerin okuyup yazmasını öğrenmek, her müslüman için; hem dini, hem millî, hem kültürel bir vazifedir. Bin ylı aşkın bir tarihi birkimin Osmalıca olarak el yazması kütüphanelerinde, arşivlerin tozlu raflarında ilgi beklediklerini de dikkate almak lazım.


Yorum Yap

Yorumlar