Soru

Risale-i nurdan istifade etme yolları

Risale-i nurları osmanlıcadan okuyorum. Bu güzel eserlerden daha iyi nasıl istifade edebilirim?

Tarih: 2.07.2011 22:32:37
Okunma: 4078

Cevap

Risale-i nuru Osmanlıcadan okumak konusundaki gayretleriniz binlerle tebriklere şayandır. Öncelikli olarak okuma hızı temin edilmelidir. Bu da sürekli okumakla mümkündür.

Risale-i nurdan kendimizi yetiştirmekteki niyetimiz öncelikle kendi imanımızı muhafaza etmek ve başkalarının imanlarına da hizmet etmek olmalıdır. Bu da ancak Risale-i Nur hizmetine ciddi devamla sağlanabilir.

Risale-i nurdan ders almak Bediüzzaman hazretlerinin kendisinden ders almak demektir. Çünkü kendileri hayatta olsalardı Risale-i nurda geçen hekikatleri ders verecekti. Onun için kendimizi Risale-i nurlara muhatap kabul etmeliyiz. "ey nefis, ey nefsim" gibi tabirlere kendimizi koyarak okumalıyız.

Başkaları için okumak, kendimizi geliştirmek değil, bizzat kendimiz istifade etmek için mütalaa yapmalıyız. Çünkü Bediüzzaman hazretleri Abdulkadir Geylani(ra) hazretlerinin “FÜTUHU’L GAYB” isimli eserini bizzat kendisi muhatap olarak mütalaa etmiştir.

Bilmek yaşamaktan ayrıdır. “tatmayan bilmez” hakikati gereği Öğrendiğimiz hakikatleri gücümüz yettiği ölçüde tatbik etmeliyiz. Ta ki bilgilerimiz “ayne’l yakîn”, hakke’l yakîn” mertebesine ulaşsın. Veya o etkide, güçte olsun.

Risale-i Nuru kendisiyle şerh  etmek isteyen, bütün risalelere önce  güzel bir şekilde hâkim olmalıdır. Vâkıf olmalıdır. Bu ise  Risale-i Nurun fihristesini bilmekle, çok okumakla, aynı meselelerin geçtiği yerleri iyi bilmekle temin edilebilir.

Konu çalışmaları yapılabilir. Konunun geçtiği bütün risaleler tetkik edilerek tam bir bilgi sağlanabilir.

Özellikle sözlükle arkadaşlığımız çok iyi olmalı ve Risale-i Nurda geçen ıstılahların/terimlerin ne anlama geldiğini iyi bilmeliyiz.

Konuları kendi içinde tasnif edip gerekirse şematik hale getirip anlamayı kolaylaştırmalıyız.

Konuları karşılıklı konuşabilecek insanlarla beraber müzakere yapıp konuların hafızada kalmasına yardımcı olmalıyız.  

 


Yorum Yap

Yorumlar