Soru

Risale-i Nur ve Hakikat Mesleği

"Risale-i Nur ilim yoluyla hakikate nasıl yol açmıştır? Tasavvufta hakikate ulaşmak için seyr-ü süluk tabir edilen makamlar Nurlarda da var mıdır?"

Tarih: 7.08.2014 23:50:26
Okunma: 2959

Cevap

İnsan ilim yoluyla ve tefekkür mesleğiyle de nefsini terbiye edebilir. Risale-i Nur'un Kur'an'dan alıp verdiği dersler, insanı kemalata ulaştırabilecek özelliğe sahiptir. Yeter ki ciddiyetle ve ihlasla o ilim tahsil edilsin. Bunun nasıl olduğuna dair yalnız bir numune olarak İhlas Risalesi'ndeki "İhlası Kazandıran İkinci Sebeb"i gösterebiliriz:

"İman-ı tahkikînin kuvvetiyle ve marifet-i Sânii netice veren masnuattaki tefekkür-ü imanîden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Hâlık-ı Rahîm'in hazır nâzır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak; huzurunda başkalarına bakmak, meded aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her ne ise.. bunda çok derecat, meratib var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse, o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden ona havale edip, burada kısa kesiyoruz."

Risale-i Nur'un mesleği tarikattaki gibi seyr u süluk mesleği değildir. O velayet yolunun mesleğidir. Hakikat mesleği sünnet-i seniyyeye tabi olarak yaşamak ve ilim-tefekkür yoluyla hakikate ulaştırır. Bununla birlikte her ikisi de haktır, insanı Allah'a götüren yollardır.


Yorum Yap

Yorumlar